نویسنده = غلامرضا غفاری
تعداد مقالات: 3
1. دولت و سیاست‌گذاری مسکن در ایران بعد از انقلاب اسلامی

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 179-218

10.22054/qjsd.2019.10346

مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ علی ربیعی؛ محمدجواد زاهدی مازندرانی


3. آسیب شناسی و ناپایداری توسعه اجتماعی در ایران .

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 25-50

غلامرضا غفاری