کلیدواژه‌ها = زنان
تعداد مقالات: 10
1. تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-34

10.22054/qjsd.2019.10342

علی اکبر مزینانی؛ مریم ابراهیمی؛ محمد تقی کرمی قهی


2. مطالعات توسعه انسانی زنان و جنسیت: فراسنتز مطالعات توسعه انسانی زنان.

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 137-166

10.22054/qjsd.2018.9006

کمال خالق پناه؛ علی کاظمی؛ اختر جلوند


3. بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان (مورد مطالعه : امامزاده یحیی شهر ساری ).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 135-167

10.22054/qjsd.2017.8706

غلامرضا لطیفی؛ ایمان قلندریان؛ صدیقه سرگزی


5. جنسیت و توسعه در کشورهای اسلامی نفتی و بدون نفت سوسن باستانی .مرضیه موسوی، فاطمه حسین‌پور

دوره 6، شماره 23، تابستان 1394، صفحه 123-150

سوسن باستانی؛ مرضیه موسوی؛ فاطمه حسین پور