کلیدواژه‌ها = رفاه اجتماعی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 28-58

10.22054/qjsd.2018.9896

راشین عبدالهی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان


3. بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22054/qjsd.2017.8248

غلامرضا لطیفی؛ حمید قره باغی؛ فیروزه حاج علی اکبری؛ رضا شامی