تعداد مقالات: 278
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
54. دریچه جمعیتی ایران

دوره 1، شماره 1، زمستان 1388، صفحه 33-45

10.22054/qjsd.2010.5691

حسن سرایی


56. تاثیر شبکه‌‌های اجتماعی مجازی بر هویت نهاد خانواده

دوره 8، شماره 32، پاییز 1396، صفحه 33-60

10.22054/qjsd.2017.8425

جعفر حسین پور؛ علی مومنی


57. بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 33-75

10.22054/qjsd.2018.9310

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی


61. بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 35-61

10.22054/qjsd.2018.9505

سیده معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری


64. فراتحلیل مطالعات دین‌داری و سبک زندگی در ایران (پژوهش‌های منتشر شده در سال‌های 1390-1395).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 37-76

10.22054/qjsd.2017.8704

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ فاطمه یعقوبی؛ ماشاءالله حسینی