تعداد مقالات: 278
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
144. کارآفرینی فتوتی جستاری پدیدارشناسانه در کارآفرینی بومی.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 117-167

10.22054/qjsd.2017.8251

کاوه فرهادی؛ محمد رضا میرزایی


146. بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان (مورد مطالعه : امامزاده یحیی شهر ساری ).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 135-167

10.22054/qjsd.2017.8706

غلامرضا لطیفی؛ ایمان قلندریان؛ صدیقه سرگزی


149. راهکارهای توانمندسازی اقشار کم‌درآمد با تکیه ‌بر مشاغل خانگی

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 104-140

10.22054/qjsd.2018.9598

اسماعیل جهانی دولت آباد؛ رحمان جهانی دولت آباد


150. بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه

دوره 10، شماره 37، زمستان 1397، صفحه 91-120

10.22054/qjsd.2018.9898

مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا