اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1042
تعداد پذیرش 67
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 770
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 404

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 40
تعداد مقالات 285
تعداد مشاهده مقاله 332616
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 315533
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 147 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 457 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 176 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 6 %