نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آران و بیدگل سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد‌ مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل). مهران سهراب‌زاده ، سیدسعید حسینی‌زاده، حسین امامعلی‌زاده ، ایوب سخایی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 123-156]
 • آمار فضایی تحلیلی فضایی بر نابرابری‌های آموزشی و نقش آن در پایداری اجتماعی شهری با روش‌های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) .شهریور روستایی ، کیومرث نعیمی، سلمان محمودی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-92]

ا

 • ابعاد احساس امنیت اجتماعی احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه) جعفر هزار جریبی، جواد فعلی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 117-144]
 • اجتماع و فرهنگ محله مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) توکل آقایاری هیر، محمد عباس‏زاده ، فرانک گراوند [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 145-187]
 • احساس امنیت اجتماعی احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه) جعفر هزار جریبی، جواد فعلی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 117-144]
 • احساس شادی سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد‌ مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل). مهران سهراب‌زاده ، سیدسعید حسینی‌زاده، حسین امامعلی‌زاده ، ایوب سخایی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 123-156]
 • اخلاق پزشکی جایگاه اخلاق پزشکی در مناسبات درمان (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز). ابراهیم اخلاصی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 213-265]
 • ایده­آل­های باروری عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران، حنانه‌سادات صادقی، حسن سرایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-32]
 • ارزیابی چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران، علی‌اکبر تاج مزینانی، علی شیرین‌آبادی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-124]
 • ارزیابی تأثیرات اجتماعی فضاهای سبز شهری و کیفیت زندگی(مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران). علی جنادله [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 225-284]
 • ارزشهای شهروندی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندی اجتماعی فعال (مورد مطالعه: استان یزد) .سعید وصالی ، سید محسن موسوی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-173]
 • استان هرمزگان سنجش برخی شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان). یعقوب زارعی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 199-235]
 • اعتیاد فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ اعتیاد و خانواده . محمد زاهدی اصل ، اعظم پیله‌وری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 8-46]
 • اعتماد بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)، منیژه محمدزاده، ابوالفضل امانیان، سید رسول حسینی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 63-91]
 • اعتماد اجتماعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)، سید سیامک علوی کیا، لیلا نصرالهی وسطی، فاطمه گلابی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 165-192]
 • اقتصاد مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) توکل آقایاری هیر، محمد عباس‏زاده ، فرانک گراوند [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 145-187]
 • اقتصادی و اجتماعی تجارب زیستۀ همسران جانبازان. حسین یحیی‌زاده، نرگس معصوم‌ زاده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 97-121]
 • امنیت اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-60]
 • امنیت ارتباطی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-60]
 • امنیت جانی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-60]
 • امنیت عاطفی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-60]
 • امنیت مالی بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-60]
 • امور عشایر بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)، رسول مالکی، حمید ییلاق چغاخور، مصطفی احمدوند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 41-62]
 • اوقات فراغت عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-32]

ب

 • بیمۀ بیکاری چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران، علی‌اکبر تاج مزینانی، علی شیرین‌آبادی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-124]
 • بهره­کشی مادی تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]
 • بهره‌وری تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)، صاحبه محمدیان منصور، داود گل‌خندان، مجتبی خوانساری، ابوالقاسم گل‌خندان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-163]

پ

 • پایگاه اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-32]

ت

 • تجارب خانوادگی تجارب زیستۀ همسران جانبازان. حسین یحیی‌زاده، نرگس معصوم‌ زاده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 97-121]
 • تجربه از مداخلات تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]
 • تحصیلات مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) سیده نرگس حسینی امین، سیدمحمد سیدمیرزایی، افسانه ادریسی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 33-47]
 • تحلیل رگرسیون ریج تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)، سید سیامک علوی کیا، لیلا نصرالهی وسطی، فاطمه گلابی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 165-192]
 • تحلیل سیاست تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطۀ دولت و ملت. رضا امیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 157-198]
 • تحلیل محتوا فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی .علی مبینی دهکردی ، مهران کشتکار هرانکی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 101-138]
 • تخمین‌زن GLS تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)، صاحبه محمدیان منصور، داود گل‌خندان، مجتبی خوانساری، ابوالقاسم گل‌خندان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-163]
 • تعاونی‌های کشاورزی عوامل مؤثر بر ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در بین اعضای تعاونی‌های کشاورزی شهرستان زنجان. پوریا عطائی ، وحید علی‌آبادی ، شیوا نجاتیان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 77-96]
 • توسعه تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) غلامرضا لطیفی ، محمدعلی قائم‌پور [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 197-232]
 • توسعه اجتماعی تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) غلامرضا لطیفی ، محمدعلی قائم‌پور [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 197-232]
 • توسعۀ اجتماعی مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)، احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان، پویا طوافی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-39]
 • توسعۀ اجتماعی سنجش برخی شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان). یعقوب زارعی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 199-235]
 • توسعۀ روستایی عوامل مؤثر بر ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در بین اعضای تعاونی‌های کشاورزی شهرستان زنجان. پوریا عطائی ، وحید علی‌آبادی ، شیوا نجاتیان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 77-96]

ج

 • جامعه‌پذیری بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان عزت‌الله سام‌آرام، فاطمه برزگر پاریزی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 75-116]
 • جوانان بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان عزت‌الله سام‌آرام، فاطمه برزگر پاریزی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 75-116]

ح

 • حمایت اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-32]
 • حمایت اجتماعی مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) سیده نرگس حسینی امین، سیدمحمد سیدمیرزایی، افسانه ادریسی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 33-47]
 • حوزه عمومی بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان عزت‌الله سام‌آرام، فاطمه برزگر پاریزی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 75-116]

خ

 • خانه دوم بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسی پیامدهای آن (مطالعۀ موردی شهرستان فراهان) .اباذر اشتری مهرجردی ، حسین میرزایی سید احمد فیروزآبادی ، حسین ایمانی جاجرمی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 47-75]
 • خانواده فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ اعتیاد و خانواده . محمد زاهدی اصل ، اعظم پیله‌وری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 8-46]
 • خوانش واژگونه تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]

د

 • دانشجویان دانشگاه پیام نور احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه) جعفر هزار جریبی، جواد فعلی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 117-144]
 • درآمد سرانه تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)، صاحبه محمدیان منصور، داود گل‌خندان، مجتبی خوانساری، ابوالقاسم گل‌خندان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-163]

ر

 • رابطۀ دولت-ملت تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطۀ دولت و ملت. رضا امیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 157-198]
 • ریسک‌پذیری تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)، سید سیامک علوی کیا، لیلا نصرالهی وسطی، فاطمه گلابی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 165-192]
 • رفاه چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران، علی‌اکبر تاج مزینانی، علی شیرین‌آبادی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-124]
 • رفاه اجتماعی تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) غلامرضا لطیفی ، محمدعلی قائم‌پور [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 197-232]
 • رفتار باروری عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران، حنانه‌سادات صادقی، حسن سرایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-32]
 • رفتار حرفه‌ای جایگاه اخلاق پزشکی در مناسبات درمان (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز). ابراهیم اخلاصی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 213-265]
 • روش پدیدارشناسی تجارب زیستۀ همسران جانبازان. حسین یحیی‌زاده، نرگس معصوم‌ زاده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 97-121]
 • روش تماتیک بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسی پیامدهای آن (مطالعۀ موردی شهرستان فراهان) .اباذر اشتری مهرجردی ، حسین میرزایی سید احمد فیروزآبادی ، حسین ایمانی جاجرمی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 47-75]

س

 • سالمندان عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-32]
 • سبک زندگی مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) توکل آقایاری هیر، محمد عباس‏زاده ، فرانک گراوند [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 145-187]
 • سبک زندگی بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسی پیامدهای آن (مطالعۀ موردی شهرستان فراهان) .اباذر اشتری مهرجردی ، حسین میرزایی سید احمد فیروزآبادی ، حسین ایمانی جاجرمی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 47-75]
 • سرمایۀ اجتماعی بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)، منیژه محمدزاده، ابوالفضل امانیان، سید رسول حسینی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 63-91]
 • سرمایۀ اجتماعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)، سید سیامک علوی کیا، لیلا نصرالهی وسطی، فاطمه گلابی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 165-192]
 • سرمایۀ اجتماعی عوامل مؤثر بر ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در بین اعضای تعاونی‌های کشاورزی شهرستان زنجان. پوریا عطائی ، وحید علی‌آبادی ، شیوا نجاتیان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 77-96]
 • سرمایۀ اجتماعی سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد‌ مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل). مهران سهراب‌زاده ، سیدسعید حسینی‌زاده، حسین امامعلی‌زاده ، ایوب سخایی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 123-156]
 • سرمایۀ فرهنگی سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی (مورد‌ مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل). مهران سهراب‌زاده ، سیدسعید حسینی‌زاده، حسین امامعلی‌زاده ، ایوب سخایی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 123-156]
 • سلامت اجتماعی مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)، احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان، پویا طوافی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-39]
 • سلامت اجتماعی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-32]
 • سلامت روانی مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) توکل آقایاری هیر، محمد عباس‏زاده ، فرانک گراوند [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 145-187]
 • سوءاستفادۀ رفاهی چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران، علی‌اکبر تاج مزینانی، علی شیرین‌آبادی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-124]

ش

 • شادی تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)، صاحبه محمدیان منصور، داود گل‌خندان، مجتبی خوانساری، ابوالقاسم گل‌خندان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-163]
 • شادمانی اجتماعی مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) سیده نرگس حسینی امین، سیدمحمد سیدمیرزایی، افسانه ادریسی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 33-47]
 • شبکه‌های اجتماعی بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)، منیژه محمدزاده، ابوالفضل امانیان، سید رسول حسینی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 63-91]
 • شکاف آگاهی تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]
 • شهرستان زنجان عوامل مؤثر بر ایجاد و حفظ سرمایۀ اجتماعی در بین اعضای تعاونی‌های کشاورزی شهرستان زنجان. پوریا عطائی ، وحید علی‌آبادی ، شیوا نجاتیان [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 77-96]
 • شهر سقز تحلیلی فضایی بر نابرابری‌های آموزشی و نقش آن در پایداری اجتماعی شهری با روش‌های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) .شهریور روستایی ، کیومرث نعیمی، سلمان محمودی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-92]
 • شهروندی اجتماعی فعال بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندی اجتماعی فعال (مورد مطالعه: استان یزد) .سعید وصالی ، سید محسن موسوی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-173]
 • شهروندان تهرانی مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) سیده نرگس حسینی امین، سیدمحمد سیدمیرزایی، افسانه ادریسی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 33-47]

ص

 • صنعتی‌شدن تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطۀ دولت و ملت. رضا امیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 157-198]

ض

 • ضریب اثر فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ اعتیاد و خانواده . محمد زاهدی اصل ، اعظم پیله‌وری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 8-46]

ع

 • عدالت فضایی تحلیلی فضایی بر نابرابری‌های آموزشی و نقش آن در پایداری اجتماعی شهری با روش‌های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) .شهریور روستایی ، کیومرث نعیمی، سلمان محمودی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-92]
 • عوامل بین‌المللی تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطۀ دولت و ملت. رضا امیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 157-198]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیلی بر مطالعات حوزۀ اعتیاد و خانواده . محمد زاهدی اصل ، اعظم پیله‌وری [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 8-46]
 • فراترکیب فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی .علی مبینی دهکردی ، مهران کشتکار هرانکی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 101-138]
 • فرزندآوری عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران، حنانه‌سادات صادقی، حسن سرایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-32]
 • فرهنگ جایگاه اخلاق پزشکی در مناسبات درمان (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز). ابراهیم اخلاصی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 213-265]
 • فساد اداری پنهان تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]
 • فضاهای سبز شهری فضاهای سبز شهری و کیفیت زندگی(مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران). علی جنادله [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 225-284]

ک

 • کارآفرینی اجتماعی بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)، رسول مالکی، حمید ییلاق چغاخور، مصطفی احمدوند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 41-62]
 • کارآفرینی سازمانی بررسی رابطۀ سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ کارآفرینی سازمانی(مطالعۀ موردی: ایران خودرو)، منیژه محمدزاده، ابوالفضل امانیان، سید رسول حسینی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 63-91]
 • کالبد مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) توکل آقایاری هیر، محمد عباس‏زاده ، فرانک گراوند [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 145-187]
 • کیفیت زندگی فضاهای سبز شهری و کیفیت زندگی(مدلی برای ارزیابی تأثیرات اجتماعی بوستان‌ها و فضاهای سبز شهری و کاربرد تجربی آن در سه بوستان شهر تهران). علی جنادله [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 225-284]
 • کهگیلویه و بویراحمد بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)، رسول مالکی، حمید ییلاق چغاخور، مصطفی احمدوند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 41-62]
 • کودکان خیابانی تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]

م

 • محدودیت‌های مذهبی تحلیل عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر شادی (یک تحلیل اقتصادسنجی با در نظر گرفتن محدودیت‌های مذهبی)، صاحبه محمدیان منصور، داود گل‌خندان، مجتبی خوانساری، ابوالقاسم گل‌خندان [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 125-163]
 • مدل دوسطحی مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) توکل آقایاری هیر، محمد عباس‏زاده ، فرانک گراوند [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 145-187]
 • مدل‌های نوآوری اجتماعی فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی .علی مبینی دهکردی ، مهران کشتکار هرانکی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 101-138]
 • مشارکت اجتماعی تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر ریسک‌پذیری دانشجویان کارآفرینی(مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ کارآفرینی دانشگاه تهران)، سید سیامک علوی کیا، لیلا نصرالهی وسطی، فاطمه گلابی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 165-192]
 • مشارکت اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندی اجتماعی فعال (مورد مطالعه: استان یزد) .سعید وصالی ، سید محسن موسوی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-173]
 • معنویت جایگاه اخلاق پزشکی در مناسبات درمان (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز). ابراهیم اخلاصی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 213-265]
 • مفاهیم کلیدی: احساس رضایت از زندگی احساس امنیت اجتماعی و رابطه آن با رضایت از زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه) جعفر هزار جریبی، جواد فعلی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 117-144]
 • مفاهیم کلیدی: پایداری اجتماعی تحلیلی فضایی بر نابرابری‌های آموزشی و نقش آن در پایداری اجتماعی شهری با روش‌های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) .شهریور روستایی ، کیومرث نعیمی، سلمان محمودی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-92]
 • مفاهیم کلیدی: حقوق شهروندی بررسی احساس برخورداری از حقوق شهروندی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در بین جوانان 15ـ29 ساله شهر سیرجان عزت‌الله سام‌آرام، فاطمه برزگر پاریزی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 75-116]
 • مفاهیم کلیدی: زن سرپرست خانوار بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر امنیت اجتماعی زنان سرپرست خانوار (مورد مطالعه: زنان سرپرست خانوار شهر تهران) .آتنا غلام نیارمی، ابراهیم انصاری [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 25-60]
 • مفاهیم کلیدی: شهروندی اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندی اجتماعی فعال (مورد مطالعه: استان یزد) .سعید وصالی ، سید محسن موسوی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-173]
 • مفاهیم کلیدی: کیفیت زندگی مطالعه کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی) سیده نرگس حسینی امین، سیدمحمد سیدمیرزایی، افسانه ادریسی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 33-47]
 • مفاهیم کلیدی: ناظر آرمانی جایگاه اخلاق پزشکی در مناسبات درمان (مورد مطالعه: بیمارستان‌های دولتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز). ابراهیم اخلاصی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 213-265]
 • مفاهیم کلیدی:نوآوری اجتماعی فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی .علی مبینی دهکردی ، مهران کشتکار هرانکی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 101-138]
 • ملایر مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)، احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان، پویا طوافی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-39]
 • ملت‌سازی تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطۀ دولت و ملت. رضا امیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 157-198]
 • مناطق آزاد تجاری تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) غلامرضا لطیفی ، محمدعلی قائم‌پور [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 197-232]
 • مناطق روستایی سنجش برخی شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان). یعقوب زارعی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 199-235]
 • مناطق ویژه اقتصادی تأثیر مناطق ویژه اقتصادی بر رفاه و توسعه اجتماعی مناطق شهری و روستائی(مطالعه موردی: منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان) غلامرضا لطیفی ، محمدعلی قائم‌پور [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 197-232]
 • منطقه یک عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران، حنانه‌سادات صادقی، حسن سرایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-32]
 • منطقه نوزده عوامل مؤثر بر گرایش به فرزندآوری زنان شهر تهران، حنانه‌سادات صادقی، حسن سرایی [دوره 7، شماره 27، 1394، صفحه 1-32]
 • مهاجرت فصلی معکوس بررسی جامعه شناختی خانه های دوم در ایران و بررسی پیامدهای آن (مطالعۀ موردی شهرستان فراهان) .اباذر اشتری مهرجردی ، حسین میرزایی سید احمد فیروزآبادی ، حسین ایمانی جاجرمی. [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 47-75]
 • مهارت‌های ارتباطی عوامل اجتماعی مؤثر بر میزان سلامت اجتماعی سالمندان(مطالعه موردی: سالمندان شهر کوهدشت) .محمد زاهدی اصل، علی‌اصغر درویشی‌فرد [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 9-32]

ن

 • نابرابری آموزشی تحلیلی فضایی بر نابرابری‌های آموزشی و نقش آن در پایداری اجتماعی شهری با روش‌های آمار فضایی (مطالعه موردی: شهر سقز) .شهریور روستایی ، کیومرث نعیمی، سلمان محمودی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 61-92]
 • ناهمخوانی در اولویت­ها تجربۀ کودکان خیابانی شهر تهران از مداخلات سازمان‌های رفاهی، وحید شالچی، سیما میرزابابایی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 193-226]
 • نشاط اجتماعی مطالعۀ جامعه‌شناختی رابطۀ نشاط با سلامت اجتماعی(جوانان 18 تا 30 سال شهرستان ملایر)، احمد بخارایی، محمد حسن شربتیان، پویا طوافی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 1-39]
 • نگرش به نظام سیاسی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به شهروندی اجتماعی فعال (مورد مطالعه: استان یزد) .سعید وصالی ، سید محسن موسوی [دوره 7، شماره 26، 1394، صفحه 139-173]
 • نهادگرایی تاریخی تحولات سیاست‌گذاری اجتماعی در عصر پهلوی: فراز و فرود رابطۀ دولت و ملت. رضا امیدی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 157-198]

و

 • وابستگی رفاهی چالش‌های برنامه رفاهی بیمه بیکاری در ایران، علی‌اکبر تاج مزینانی، علی شیرین‌آبادی [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 93-124]
 • وایکور فازی سنجش برخی شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: استان هرمزگان). یعقوب زارعی [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 199-235]
 • ویژگی‌های کارآفرینانه بررسی ویژگی‌های کارآفرینی اجتماعی در سازمان‌های دولتی(مورد مطالعه: ادارۀ کل امور عشایر استان کهگیلویه و بویراحمد)، رسول مالکی، حمید ییلاق چغاخور، مصطفی احمدوند [دوره 7، شماره 25، 1394، صفحه 41-62]

ه

 • همسران جانبازان تجارب زیستۀ همسران جانبازان. حسین یحیی‌زاده، نرگس معصوم‌ زاده [دوره 7، شماره 28، 1394، صفحه 97-121]