نویسنده = لطیفی، غلامرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر اماکن مذهبی در احساس امنیت زنان (مورد مطالعه : امامزاده یحیی شهر ساری ).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 135-167

10.22054/qjsd.2017.8706

غلامرضا لطیفی؛ ایمان قلندریان؛ صدیقه سرگزی


2. بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22054/qjsd.2017.8248

غلامرضا لطیفی؛ حمید قره باغی؛ فیروزه حاج علی اکبری؛ رضا شامی