نویسنده = جعفر هزارجریبی
تعداد مقالات: 4
1. نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 33-72

10.22054/qjsd.2019.11838

محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد تقی کرمی؛ اردشیر انتظاری


2. بررسی تحولات سیاست‌گذاری رفاهی مسکن در ایران (1358-1392)

دوره 11، شماره 38، بهار 1398، صفحه 76-120

10.22054/qjsd.2019.10344

جعفر هزارجریبی؛ زینب امامی غفاری


3. بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

دوره 10، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 33-75

10.22054/qjsd.2018.9310

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی