نویسنده = فداکار داورانی، محمد مهدی
تعداد مقالات: 1
1. قنات و سرمایه اجتماعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1389، صفحه 149-179

10.22054/qjsd.2010.5696

محمد مهدی فداکار داورانی