نویسنده = عزت اله سام آرام
تعداد مقالات: 4
2. تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 119-157

10.22054/qjsd.2017.7887

سید سعید وصالی؛ عزت اله سام آرام؛ یونس اسمعیلی طویل؛ زهره رسولی


3. تحلیل گفتمان دولت اصلاحات و جایگاه فقرزدایی در آن

دوره 6، شماره 21، زمستان 1393، صفحه 1-24

10.22054/qjsd.2015.1420

بهاره حاجی حسینی؛ عزت اله سام آرام


4. سلامت معنوی؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه‌های مبتنی بر آموزه‌های اسلام

دوره 4، شماره 14، بهار 1392، صفحه 1-26

10.22054/qjsd.2013.3262

عزت اله سام آرام؛ جعفر هزار جریبی؛ محمدمهدی فداکار؛ محمدتقی کرمی؛ محمدمهدی شمسایی