سنجش شاخص‌های فضای کسب و کار شهر جدید صدرا و نقش آن در توسعه اقتصادی شهر.

میترا عظیمی؛ محمد شیخی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9309

چکیده
  چکیده در سال‌های اخیر مشارکت فعال شهرداری‌ها در حوزه توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از ماموریت‌های نوین مدیریت شهری پذیرفته شده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در جهت ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی شهرها، بهبود محیط کسب و کار می‌باشد. اهمیت توجه به فضای کسب و کار به حدی است که با شاخص‌های توسعه در یک شهر ارتباط مستقیم برقرار کرده و تحلیل آثار ...  بیشتر

بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 33-75

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9310

چکیده
  چکیده بیکاری جوانان یکی از مسائل مهم و اساسی مبتلابهِ نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور است و یکی از مفاهیم اصلی در بررسی این مسئله مفهوم NEET است که به جوانانی اشاره دارد که درجایی شاغل نبوده و در حال تحصیل یا مهارت‌آموزی نیستند. پژوهش حاضر با هدف ارائه تعریف مفهوم NEET و زیرگروه‌های آن و بررسی مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران به انجام ...  بیشتر

حمایت دولت از کسب‌وکارهای خانگی موانع و راه‌حل‌ها.

داود پرچمی؛ فاطمه جلالی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 77-114

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9311

چکیده
  چکیده کسب‌وکار خانگی فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کالا و خدمات که برای کسب درآمد، در محل سکونت افراد انجام می‌شود. در چند دهه اخیر کسب‌وکارهای خانگی بار دیگر مورد توجه مردم و سیاستگذاران، مسئولان دولتی و نهادهای غیردولتی قرار گرفته است. در سال‌های گذشته در ایران نیز اقدامات و حمایت‌هایی از سوی دولت برای رشد و گسترش این کسب‌وکارها ...  بیشتر

بررسی میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی.

رضا صفری شالی؛ پویا طوافی

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 117-157

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9312

چکیده
  چکیده امید به آینده یکی از شاخص‌های کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی است. پژوهش حاضر باهدف تعیین میزان امید به آینده و عوامل مؤثر بر آن در بین شهروندان تهرانی انجام ‌شده است. پژوهش به روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسشنامه به اجرا درآمده است. جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن در شهر تهران است. حجم نمونه 610 نفر و افراد نمونه به ...  بیشتر

بررسی تأثیر برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان بر ازهم‌گسیختگی خانواده. (مورد مطالعه شهر تهران).

جعغر حسین پور؛ رضا عبدالرحمانی؛ رسول علیزاده

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 158-195

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9313

چکیده
  چکیده گرایش به تماشای برنامه‌های شبکه‌های ماهواره‌ای، تأسیس شبکه‌ها و پخش برنامه‌هایی به زبان فارسی از طریق این شبکه‌ها طی سال‌های اخیر موجی از نگرانی‌ها را در خصوص افزایش آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه آسیب‌های مرتبط با خانواده‌ها در سطح مسئولان نظام به همراه داشته است. بر همین اساس بررسی و تحلیل اجتماعی تأثیرات این برنامه‌ها ...  بیشتر

بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی.

فاطمه ابوترابی زارچی؛ اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 196-228

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9314

چکیده
  چکیده این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی بالای 18 سال به روش پیمایش انجام گرفت. تعداد 383 نفر بر اساس فرمول کوکران به شیوه نمونه گیری خوشه‌ای گزینش شدند. از پرسشنامه محقق ساخته جهت سنجش متغیرهای پژوهش استفاده شد. از اعتبار صوری برای ارزیابی اعتبار ابزار پژوهش و از ضریب آلفای کرونباخ ...  بیشتر

بازشناسی هنجارهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهری تهران .

بهاران تنکابنی؛ پویان شهابیان

دوره 10، شماره 35 ، تیر 1397، صفحه 229-257

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9315

چکیده
  چکیده فضاهای عمومی شهری بخش بزرگی از نیازهای اجتماعی انسان‌ها را در جوامع شهرنشین برآورده می‌کنند. با توجه به این که تعامل شهروندان با فضاهای عمومی از یک‌سو و ارتباط شهروندان با یکدیگر در فضاهای عمومی از سوی دیگر از الزامات زندگی شهری است؛ بازشناسی کیفیت و ویژگی‌های این فضاهای شهری و هنجارهای اجتماعی- فرهنگی حاکم بر آن‌ها ضروری ...  بیشتر