تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
محسن ابراهیم پورمیر هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقاتجهادکشاورزی
عیسی ابراهیم زاده اقتصاد
محمد ابویی اردکانی دانشیارمدیریت
سارا ابوطالب جولا عضو علمی علامه طباطبایی
حسین احمدی گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران (پردیس شهید بهشتی زنجان)
علی یار احمدی مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
شیرین احمدنیا هیات علمی علامه طباطبایی
ابراهیم اخلاصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
فرهنگ ارشاد هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجمن جامعه شناسی ایران
اعظم آزاده
منصوره اعظم آزاده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
عهدیه اسدپور توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران
مهدی اصلان زاده توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
کمال اطهاری
حسن افراخته جغرافیا وبرنامه ریزی استاد تمام دانشگاه خوارزمی
حبیب آقابخشی
محمود اکبری دانشگاه یاسوج
احسان اکرادی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
طلعت اله یاری
رضا امیدی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو علمی دانشگاه تهران
مهدی امیدی هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه علامه طبا طبایی
محمد امیرپناهی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
سعیده امینی عضو علمی علامه طباطبایی
نوذر امین صارمی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
علی انتظاری دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه یاوری گهر هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
قدسی بیات گروه روابط عمومی دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه
یاسر باقری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
افسانه باقری
نظام بهرامی کمیل توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی پژوهشگر حوزه جامعه شناسی توسعه و تاریخ اجتماعی ایران
صدیقه پیری توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار جامعه شناسی توسعه روستایی دانشگاه علامه طباطبایی
ستار پروین عضوعلمی علامه
محمد حسین پناهی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد حسین پناهی استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد باقر تاج الدین استادیار جامعه شناسی
علی اکبر تاج مزینانی عضو هیأت علمی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی تکیه
حمید تنکابنی
سمیه توحیدلو پژوهشنامه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
محمود جمعه پورکاریزکی
علی جنادله توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
سبحان یحیایی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیاردانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی
کرم حبیب پور گتابی گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
اصحاب حبیب زاده گروه علوم اجتماعی
حسین یحیی زاده علامه طباطبایی
محمد عثمان حسین بر توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
داوود حسین پور هیِِات علمی دانشکده مدیریت حساب داری دانشگاه علامه طباطبایی
سید سعید حسینی زاده آرانی پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری.دکتری جامعه شناسی(توسعه.رفاه.مشارکت اجتماعی)
علی خاکساری رفسنجانی عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سعید خانی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی گروه جامعه‎شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران
غلامرضا خوش فر گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، ایران.
حسین دانش مهر توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار جامعه شناسی دانشگاه سنندج
حمیده دباغی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی استادیار
فریبا درخشان نیا مدیر بهزیستی شمیرانات
ناهید درودی استاد مدعو
عاطفه دهقان توران پشتی هیات علمی دانشگاه ازاد تهران غرب
تقی دوست قرین هیات علمی علامه
محمد سعید ذکایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر ذوالفقاری توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی گروه علوم اجتماعی، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران
حسین راغفر دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و نویسنده اول مقاله
کامران ربیعی Department of Humanities Nasr Bridge Jalal AleAhmad st.
محمد زاهدی اصل استادعلامه
محمدجواد زاهدی مازندرانی
فرشید یزدانی حوزه تامین اجتماعی
هما زنجانی زاده هیات علمی دانشگاه مشهدفردوسی
مرتضی سالمی قمصری توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی
عزت اله سام آرام استاد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن سرایی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر سعیدی استاد
آناهیتا سیفی استادیار گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبائی
فریبا شایگان
سمیه شالچی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
ملیحه شیانی
آزاده شاه چراغی هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
نیما شجاعی جامعه شناسی سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
محمد شیخی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی
محمد حسن شربتیان مدرس دانشگاه- پژوهشگر اجتماعی و دبیر آموزش و پرورش
مهدی شعبان زاده خوشرودی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار اقتصاد کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.
محمد مهدی شمسائی استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، عضومرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جواد شهلائی باقری دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی تهران
رسول صادقی عضوعلمی دانشگاه تهران
صادق صالحی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانشیار جامعه شناسی و محیط زیست دانشگاه مازندران
رضا صحت منش مدیرگروه تاریخ ایران دانشگاه جیرفت
عاطفه صداقتی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد
رضا صفری شالی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیات علمی
محمود ضیایی هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوتراب طالبی
محمد علی طالبی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیئت علمی بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نورتهران ایران
جواد طاهرپور
سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان مدیر تحقیق وتوسعه .پارک علم و فناوری خوزستان
حمیده عادلیان عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل عالی زاد
مسعود عالمی نیسی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایمان عرفان منش هیئت علمی دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
مرتضی عزتی استادیاراقتصاد
میترا عظیمی
میکائیل عظیمی دکتریاقتصادپونای هند
پویا علاءالدینی دانشگاه تهران
سهیلا علیرضانژاد عضو هیات علمی
منوچهر علی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
احمد غیاثوند مدرس دانشگاه- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم فاتحی جامعه شناسی علامه طباطبایی
منصور فتحی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانشیار گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
فریبرز فتحی چگنی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دکتری مدیریت منابع انسانی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کاوه فرهادی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
جواد فعلی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی علامه طباطبایی
اسماعیل قادری استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
طاهره قادری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
امید قادرزاده عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
معصومه قاراخانی هیات علمی
ابوذر قاسمی نژاد توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی پژوهشگر جهاد دانشگاهی دانشگاه خوارزمی
مهدی قائمی اصل استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مرضیه قرائت مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
مرتضی قلیچ گروه آموزشی جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، ایران
علی اصغر کیا عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی , مدیر گروه روزنامه نگاری
محمد تقی کرمی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسین کریم توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استاد اقتصاد منابع طبیعی دانشگاه خوارزمی - تهران
مهدی کروبی دانشیار گردشگری دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
امیرمحمد کلابی استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
غلامرضا لطیفی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیات علمی
مهدی مالمیر گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید بهشتی
الهام محمدی دانشگاه علامه طباطبایی
جمال محمدی گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه کردستان
فاطمه محمدی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی گروه جامعه شناسی. دانشکده علوم اجتماعی
فردین محمدی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدیه محمد تقی زاده توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین محمدزاده گروه علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور
سجاد مرادی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانش آموخته دکتری رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
زینب مرادی نژاد توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی مدرس جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
زهرا میرحسینی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان وخانواده.دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ابراهیم میرزایی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار دانشگاه پیام نور
آیت میرزایی
حجت الله میرزایی
حسین میرزائی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
نادر مروتی دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی
محسن مسعودیان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمود مشفق عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا معمارزاده تهران دانشیارمدیریت
محمد ملاعباسی استادیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
رضا منوچهری راد توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی مشاور مدیریت حوزه مدیرعامل/ سازمان تامین اجتماعی
پریسا مهاجری توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی دانشیار دانشکده اقتصادعلامه طباطبایی.
محمود مهام توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
میثم موسایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرشاد مومنی گروه برنامه ریزی اقتصادی و توسعه، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی
سید رضا نقیب السادات استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
وحید نقدی دورباطی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان استان تهران، عضو بنیاد ملی نخبگان، مدرس مدعو دانشگاه شهید بهشتی
خانم نیک رفتار
سمیه هاشمی پژوهشکده میراث فرهنگی
مائده هدایتی فرد توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی استادیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، شهری و منطقه ای، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی
جعفر هزارجریبی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید سعید وصالی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

login