داوران

تمامی داوران همتای این نشریه از اساتید برجسته و چهره های دارای حسن شهرت در حیطه ی مطالعه و تحقیق مختص خود هستند. همگی دارای مدرک دکتری به همراه میزان قابل توجهی تجربه در زمینه تخصصی خود می باشند. این داوران مجموعه ای از حس مسوولیت پذیری بالا و شهرت نیک خود را به نشریه اضافه کرده اند و همواره پایبند به اصول اخلاقی نشر و چاپ مقالات هستند.

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
محسن ابراهیم پورمیر هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقاتجهادکشاورزی
عیسی ابراهیم زاده اقتصاد
محمد ابویی اردکانی دانشیارمدیریت
سارا ابوطالب جولا عضو علمی علامه طباطبایی
حسین احمدی گروه آموزش علوم اجتماعی، دانشگاه فرهنگیان، تهران (پردیس شهید بهشتی زنجان)
علی یار احمدی مدیرگروه جمعیت شناسی دانشگاه شیراز
شیرین احمدنیا هیات علمی علامه طباطبایی
ابراهیم اخلاصی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
فرهنگ ارشاد هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران انجمن جامعه شناسی ایران
اعظم آزاده
منصوره اعظم آزاده دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
کمال اطهاری
حسن افراخته جغرافیا وبرنامه ریزی استاد تمام دانشگاه خوارزمی
محمود اکبری دانشگاه یاسوج
طلعت اله یاری
رضا امیدی عضو علمی دانشگاه علامه
مهدی امیدی هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه علامه طبا طبایی
محمد امیرپناهی استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
سعیده امینی عضو علمی علامه طباطبایی
نوذر امین صارمی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی
علی انتظاری مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
فاطمه یاوری گهر هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
قدسی بیات استادیار
یاسر باقری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
افسانه باقری
صدیقه پیری استادیار جامعه شناسی توسعه روستایی دانشگاه علامه طباطبایی
ستار پروین عضوعلمی علامه
محمد باقر تاج الدین استادیار جامعه شناسی
علی اکبر تاج مزینانی عضو هیأت علمی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی تکیه
حمید تنکابنی
سمیه توحیدلو پژوهشنامه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
محمود جمعه پورکاریزکی
علی جنادله دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
کرم حبیب پور گتابی گروه آموزشی جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی
حسین یحیی زاده علامه طباطبایی
محمد عثمان حسین بر
داوود حسین پور هیِِات علمی دانشکده مدیریت حساب داری دانشگاه علامه طباطبایی
سید سعید حسینی زاده آرانی پژوهشگر مرکز تحقیقات صداوسیمای جمهوری.دکتری جامعه شناسی(توسعه.رفاه.مشارکت اجتماعی)
علی خاکساری رفسنجانی عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا خوش فر گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، ایران.
حسین دانش مهر استادیار جامعه شناسی دانشگاه سنندج
حمیده دباغی مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی استادیار
فریبا درخشان نیا مدیر بهزیستی شمیرانات
ناهید درودی استاد مدعو
عاطفه دهقان توران پشتی هیات علمی دانشگاه ازاد تهران غرب
تقی دوست قرین هیات علمی علامه
محمد سعید ذکایی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اکبر ذوالفقاری گروه علوم اجتماعی، دانشگده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، ایران، تهران
حسین راغفر دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا و نویسنده اول مقاله
کامران ربیعی Department of Humanities Nasr Bridge Jalal AleAhmad st.
محمد زاهدی اصل استادعلامه
محمدجواد زاهدی مازندرانی
فرشید یزدانی حوزه تامین اجتماعی
هما زنجانی زاده هیات علمی دانشگاه مشهدفردوسی
مرتضی سالمی قمصری مدرس تاریخ دانشگاه علامه طباطبائی
عزت اله سام آرام استاد گروه برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حسن سرایی عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر سعیدی استاد
فریبا شایگان
سمیه شالچی
ملیحه شیانی
آزاده شاه چراغی هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
محمد شیخی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی
محمد حسن شربتیان مدرس دانشگاه
محمد مهدی شمسائی استادیار گروه روان‏شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، عضومرکز تحقیقات سلامت معنوی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رسول صادقی عضوعلمی دانشگاه تهران
صادق صالحی هیات علمی دانشگاه مازندران
رضا صحت منش مدیرگروه تاریخ ایران دانشگاه جیرفت
رضا صفری شالی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیات علمی
محمود ضیایی هیات علمی گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوتراب طالبی
محمد علی طالبی توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی عضو هیئت علمی بخش علوم اجتماعی دانشگاه پیام نورتهران ایران
سیدفخرالدین طاهرزاده موسویان مدیر تحقیق وتوسعه .پارک علم و فناوری خوزستان
حمیده عادلیان عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل عالی زاد
مسعود عالمی نیسی هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ایمان عرفان منش هیئت علمی دانشکدۀ فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
مرتضی عزتی استادیاراقتصاد
میترا عظیمی
میکائیل عظیمی دکتریاقتصادپونای هند
پویا علاءالدینی دانشگاه تهران
سهیلا علیرضانژاد عضو هیات علمی
منوچهر علی نژاد عضو هیات علمی دانشگاه یزد
احمد غیاثوند مدرس دانشگاه- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوالقاسم فاتحی جامعه شناسی علامه طباطبایی
منصور فتحی عضو هیات علمی گروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
اسماعیل قادری استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی
طاهره قادری عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
امید قادرزاده عضو هیات علمی دانشگاه کردستان
معصومه قاراخانی هیات علمی
مهدی قائمی اصل استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
مرضیه قرائت مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
علی اصغر کیا عضو علمی دانشگاه علامه طباطبایی , مدیر گروه روزنامه نگاری
محمد تقی کرمی عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمدحسین کریم دانشیار اقتصاد منابع دانشگاه خوارزمی - تهران
مهدی کروبی دانشیار گردشگری دانشکده مدیریت حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران
غلامرضا لطیفی عضوعلمی علامه طباطبایی
الهام محمدی دانشگاه علامه طباطبایی
مهدیه محمد تقی زاده عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
حسین محمدزاده گروه علوم اجتماعی،دانشگاه پیام نور
زهرا میرحسینی مطالعات زنان وخانواده.دانشگاه الزهرا
آیت میرزایی
حجت الله میرزایی
حسین میرزائی گروه مطالعات فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی
نادر مروتی دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم اجتماعی
محسن مسعودیان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
محمود مشفق عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
غلامرضا معمارزاده تهران دانشیارمدیریت
محمد ملاعباسی استادیارجامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
پریسا مهاجری استادیار دانشکده اقتصادعلامه طباطبایی.اقتصاد وتوسعه
محمود مهام استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
میثم موسایی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سید رضا نقیب السادات استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
خانم نیک رفتار
جعفر هزارجریبی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
سید سعید وصالی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی