دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1388-1389)

تعداد مشاهده مقاله

527,191

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

477,410

نسبت مشاهده بر مقاله

1285.83

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1164.41

تعداد مقالات ارسال شده

1,519

تعداد مقالات رد شده

1,052

درصد عدم پذیرش

69

تعداد مقالات پذیرفته شده

274

درصد پذیرش

18

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رفاه اجتماعی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رفاه اجتماعی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم رفاه اجتماعی را گزارش می دهند می باشد.   

این نشریه دارای درجة علمی‌– پژوهشی مصوب (2197/11/3 مورخ‌ 24/12/88) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است و در قالب تفاهم نامة همکاری بین دانشگاه‌های اصفهان، الزهراء (س)، تربیت معلم، شیراز، فردوسی مشهد و محقق اردبیلی با دانشگاه علامه‌ طباطبائی و با هدف گسترش همکاری‌های علمی‌ و پژوهشی منتشر می‌شود. 

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

نشریه مبلغ 200,000 تومان جهت داوری مقالات دریافت می‌کند.

از مقالاتی که پس از فرایند داوری،پذیرفته شوند،مبلغ 400/000 تومان بعنوان هزینه پردازش دریافت خواهد شد.

نشریه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی به دو صورت چاپی و آنلاین منتشر می شود.

بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جوانان در مورد عدالت در فضای مجازی و سیاست‌گذاری‌ها

سیمین ویسی؛ محمد سعید ذکایی؛ اردشیر انتظاری

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64031.2255

چکیده
  میان تعاریف روزمره عدالت و متون سیاستگذاری شکاف وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تعاریف عدالت در این دو ساحت به منظور رفع شکاف‌های احتمالی است. انواع تعریف شامل توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و معرفتی که از متون نظری استخراج شده بودند برای حساسیت نظری انتخاب شدند و از قو‌م‌نگاری مجازی و روش تحلیل تماتیک برای بررسی فضای مجازی و متون سیاستگذاری ...  بیشتر

بررسی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت

میثم هاشمی نیا؛ رحمت الله امیر احمدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 47-89

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64454.2268

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش می‌کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
بررسی رویکرد کارآفرینانه در حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق آن ها

حشمت الله یزدانی؛ جعفر هزارجریبی؛ داود حسین پور

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 91-137

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71680.2445

چکیده
  چکیدهدر رویکردهای کارآفرینی و اشتغال زایی و اثربخشی آن در فرآیند توسعه و پیشرفت جوامع، تغییر و تحول مستمر و پرشتاب دربرنامه های توسعه از مهمترین و ضروریترین جریان های حاکم بر حیات همه جانبه بشری به شمار می رود. براین اساس جهت تحقق اهداف موضوع تحقیق، بررسی رویکرد کارآفرینانه حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق ...  بیشتر

طراحی مدل سنجش از طریق رویکرد امنیت طراحی(SBD) در محله‌های شهری جهت کاهش فرصت جرم نمونه مورد مطالعه: محله بهداشت تهران

حسن امیریان؛ غلامرضا لطیفی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 139-165

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.58654.2127

چکیده
  زمینه و هدف: رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کارا ترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای سنجش امنیت شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، محله بهداشت در منطقه 18 تهران که به دلیل پایین بودن وضعیت امنیت شهری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی در قانون بیمه بیکاری و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا

مهدی شکوری؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 167-216

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.67106.2339

چکیده
  یافته‌های حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابل‌تعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری(گفتمان سازندگی) در قالب مدلول‌ها یا نشانه‎های اصلی‌ای چون «اشتغال‌زایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفت

مهدی امیدی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 217-262

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.69300.2385

چکیده
  مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفتمهدی امیدی چکیده:مقاله حاضر ضمن مروری کلی بر نظریاتی که طی دهه‌های اخیر در باب کشورهای صادز کننده نفت در جهان تدوین شده‌اند، به دنبال برجسته سازی نقش مفاهیمی است که در این نظریات کمتر مورد توجه یا حداقل تاکید قرار گرفته‌اند. بر این مبنا با تکیه بر آرای چند تن از متفکران ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
نقش حمایت‌های اقتصادی دولت بر توانمندسازی مناطق سکونتگاهی غیررسمی (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 263-300

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64730.2273

چکیده
  امروزه پاسخ بـه نیازهای در حال افزایش جامعه -که طالب بیشترین تسهیلات و بالاترین کیفیت زندگی هستند- دشوار شده است اما دولت ها امکانات خودشان را در جهت بهبود زندگی مردم به کار میگیرند تا فرایند عدالت اجتماعی با محوریت توانمندسازی در مناطق سکونتگاهی غیررسمی شهری که از جمله مهم‌ترین سکونتگاه‌های جمعیتی هستند و بیشتر فعالیت‌های غیر ...  بیشتر

بومی سازی به مثابه یک رویکرد موثر در نیل به گردشگری پایدار مطالعه کیفی در شرق استان گلستان

منصور مرادی؛ محمود سید؛ علی باصری؛ محمد هادی منصور لکورج

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 301-344

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64177.2263

چکیده
  از گردشگری به عنوان بزرگترین حرکت صلح آمیز از یک سوی مرزهای فرهنگی به سوی دیگر در تاریخ جهان یاد می‌نمایند. بومی‌سازی یکی از گفتمان‌هایی است که در عرصه پارادایم‌های جدید توسعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. بومی‌سازی در مفهوم خودباوری، حفظ و احیای روش‌های بومی و اعتبار بخشی به فرهنگ خودی بر اساس شناخت واقعی آن است. تجربه روشن ...  بیشتر

واکاوی چالش های زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد

منصور فتحی؛ سوما درخشانی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 345-379

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.59310.2137

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و نیازهای زنان افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد به منظور ارایه راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکلات انجام‌شده است. در این مطالعه از روش کیفی بهره گرفته‌شده است. مشارکت‌کنندگان را زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری بر اساس اقتضائات تحقیق به‌صورت ...  بیشتر

سنجش رضایت از کیفیت زندگی شهری در محله‌های شهر کرج

نرگس صادقی؛ اسماعیل شیعه؛ کیانوش ذاکرحقیقی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 381-427

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.55414.2044

چکیده
  کیفیت‌زندگی از جمله مفاهیم گسترده‌ای است که با رشد زندگی‌شهری و همچنین با گسترش فناوری مورد توجه اندیشمندان قرار‌گرفت. لذا این مقاله با هدف استخراج شاخص‌های جامع کیفیت‌زندگی‌شهری در مقیاس محله‌ای و اندازه‌گیری و تبیین کیفیت‌زندگی در محله‌های مورد مطالعه، به استخراج مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر کیفیت‌زندگی از بعد ذهنی ...  بیشتر

جامعه‌شناسی تطبیقی راهبری گروه‌‌‌‌‌های مرجع در برساخت کیفیت ‌زندگی و رفاه شهری

سیما ناظری؛ اصغر مهاجری؛ حمید انصاری

دوره 12، شماره 46 ، خرداد 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/qjsd.2020.55188.2039

چکیده
  با رویکرد بین رشته‌ی، سهم عامل راهبردی "راهبری گروه‌‌‌‌‌های مرجع را در برساخت کیفیت ‌زندگی در قلمرو پژوهشی مناطق 10 و 17 شهرداری شهر تهران در سال 1399 "، سنجش کردیم. با بهره‌مندی از رویکرد نظری تلفیقی و روش ترکیبی هم‌زمان؛ با روش کمی، 315 خانوار را به شیوه‌های نمونه‌‌‌گیری خوشه‌ فضایی و G power از جامعه‌ی آمار‌ی پژوهش، انتخاب، پیمایش ...  بیشتر

از خلق ارزش شخصی تا خلق ارزش اجتماعی: دیدگاه کارآفرینان اجتماعی برتر ایرانی با رویکرد خلق ارزش مشترک

امیرمحمد کلابی؛ فاطمه شراعی

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 47-76

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.56685.2068

چکیده
  کارآفرینی‌اجتماعی شامل فعالیت‌های خلق‌ ارزش‌اجتماعیِ نوآورانه است،که راهکاری اثرگذار و پایدار در راه توسعه‌اجتماعی جوامع می‌باشد. ماهیت کارآفرینی‌اجتماعی به‌گونه‌ای است که برای ایجاد ارزش و توسعه آن، نیازمند شناسایی ارزش‌های شخصی کارآفرینان در طول زمان هستیم؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی و معرفی روند تکاملی این ارزش‌ها ...  بیشتر

ارزیابی کیفیت خدمات معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران در حوزه فرهنگ و هنر و تاثیر آن بر رضایت شهروندان

امیر محمد خانی؛ ابولفضل کزازی؛ محمد تقی تقوی فرد

دوره 13، شماره 50 ، فروردین 1401، ، صفحه 205-250

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.58035.2110

چکیده
  یکی از مهمترین مسائل حوزه فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی عملکرد است. از آنجا که ماهیت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ناملموس، و تنیده با انتزاع است، ارزیابی نتایج وآثار آن به صورت ذاتی با دشواری همراه است. تعریف این مسئله در یک بستر بروکراتیک همچون شهرداری تهران، با دشواری مضاعف در عرصه اجرا همراه است. اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی ...  بیشتر

خصوصی سازی مدارس و بازتولید نابرابری آموزشی:برساخت تجارب مدیران مدارس سطح متوسطه شهر سنندج

نسیم عبداله زاده؛ کیوان بلند همتان؛ ناصر شیربگی

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 147-186

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.60201.2159

چکیده
  یک سیستم آموزشی عادلانه میتواند تأثیر نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را جبران کند و به افراد اجازه دهد از آموزش و تعلیم صرف‌نظر از پیشینه و زمینه خود بیشترین بهره را ببرند به‌موجب قانون اساسی در ایران، آموزش تا سطح متوسطه رایگان است اما به‌واسطه خصوصی‌سازی این امر محقق نشده بلکه سبب بازتولید نابرابری آموزشی گردیده است. بر همین ...  بیشتر

خرده‌فرهنگ لوطی‌ها و تجربۀ طرد اجتماعی (مطالعه‌ی موردی لوطی‌های شهر خرم‌آباد)

جمال محمدی؛ الهام مرادی نژاد؛ امین روشن پور

دوره 12، شماره 48 ، آذر 1400، ، صفحه 105-145

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.61407.2192

چکیده
  لوطی‌ها در شهر خرم‌آباد در حاشیه‌ها و محلات پایین سکونت دارند و به مشاغل و فعالیت‌های فرودستانه مشغول‌اند. فرهنگ کلیِ جامعه با به-حاشیه‌راندن این خرده‌فرهنگ از آن یک دیگریِ فرودست ساخته است که توان انطباق خود با تحولات جامعۀ مدرن را ندارد. پرسش این است که لوطی‌ها این طردشدگی اجتماعی را چگونه در متن خرده‌فرهنگ خود تجربه می‌کنند. ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مطالعه فهم دانشجویان از زمینه‌ها و پیامدهای شادی با رویکرد کیفی

داود قاسم زاده؛ حسین واحدی کوجنق؛ مهدی چیت ساز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.66043.2312

چکیده
  یکی از نیازهای ضروری برای موفقیت فردی و اجتماعی انسان جستجوی نشاط و شادی می باشد، هر چند که دستیابی به این مهم برای همگان و اکثریت مردم سهل و آسان نیست. اگر چه رسیدن به این هدف برای هرکسی به آسانی صورت نمی‌گیرد. در سال های اخیر، تمایل جامعه شناسان برای مطالعه شادی و علل و پیامدهای آن، افزایش یافته است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، مطالعه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
فقر شهری به مثابه طرد اجتماعی از بازار کار: راهبردها و پیامدها مطالعه موردی: مهاجران فقیر روستایی شهر تهران

عبدالرسول هاشمی؛ مصطفی ازکیا؛ سید یعقوب موسوی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.69338.2387

چکیده
  فقر و نابرابری اجتماعی از معضلات عمده شهرهای کشورهای درحال توسعه است که به دنبال شهرنشینی شتابان رخ داده است. هدف از این تحقیق تبیین پدیده فقر شهری در مناطق جنوب و جنوب غرب شهر تهران از خلال یک پژوهش داده محور و کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق گرندد تئوری استفاده شد. تکنیک تحقیق شامل مشاهده مستقیم، بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه عمیق ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
رابطه‌ی بودجه دولتی و توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی استان‌های کشور

محمد فرهادی؛ ندا میری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65870.2309

چکیده
  مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه‌ی نسبت بودجه سرمایه‌ای دولت با سطح توسعه‌ی استان‌های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان‌های مفهومی، اهمیت توسعه‌ی متوازن منطقه‌ای توجیه می‌شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه‌ی مناسب کشور ایران معرفی می‌شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه‌بندی وضع موجود بر اساس شاخص‌های ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
«نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و توزیع فرصت های زندگی» نمونه موردی؛ "فرصتهای زندگی در اختیار زنان در سال 1398 در استان قزوین"

سودابه خسروپور؛ محمدحسین اسدی داودآبادی؛ امید علی احمدی؛ علی روشنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.66965.2338

چکیده
  چکیده:تحقیق حاضر با هدف مطالعه نقش برنامه های توسعه بر عدالت جنسیتی و میزان توزیع فرصتهای زندگی در زنان قزوین در سال 1398 به انجام رسیده است. در این مطالعه کیفی از روش تماتیک استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش محتوای شش برنامه توسعه ای ایران و آمار و شاخص های مربوط به وضعیت زنان در استان قزوین می باشد.نمونه آماری شامل تمامی بندها و مواد ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
چالش های اجتماعی – اقتصادی نظام دارویی در ایران در وضعیت هژمونی بازارگرایی پس از دهه هفتاد

آیدا نوابی؛ حسین راغفر؛ نوح منوری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.65470.2295

چکیده
  دارو به عنوان یک نیاز حیاتی تنها یک مقوله درمانی نیست بلکه دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز هست. نظام دارویی ایران به دلیل اجرای برخی از سیاست‌های بازارمحور دستخوش تحولاتی شده است که پیامد های گسترده اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی داشته است. مساله مطالعه حاضر بررسی آثار و چالش‌های واگذاری حوزه دارو به عنوان یک کالای حیاتی در ...  بیشتر

تبیین تاثیر بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی/عشایری با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

کریم میرزا خانی؛ مهرداد نوابخش؛ عبدالرضا ادهمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1401

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71940.2451

چکیده
  شناخت تاثیر پرداخت تسهیلات بانکی با رویکرد بانکداری اجتماعی بر توسعه پایدار روستایی و عشایری با میانجی-گری سرمایه اجتماعی همسو با رویکردهای نظری سرمایه اجتماعی(بوردیو)، توسعه پایدار (آمارتیاسن)، بانکداری اجتماعی(بندیکتر) و توسعه پایدار اجتماعی(مکنزی) هدف این مطالعه بود. روش کمی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ کل ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
بررسی رابطه نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی(مورد مطالعه: دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران)

حمید بختیاری؛ زهرا حضرتی صومعه؛ ساسان ودیعه

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.70802.2420

چکیده
  نابرابری جنسیتی یکی از پدیده هایی است که در بیشتر جوامع بشری دیده می شود و به عنوان مسئل ه ای اجتماعی، همانند سایر پدیده های اجتماعی، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و از سویی بر متغیرهای دیگر نیز تاثیرگذار است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین نابرابری جنسیتی و توسعه فرهنگی دانشجویان زن دانشگاه آزاد اسلامی تهران انجام گرفت. روش ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل داده بنیاد پیشران های موثر بر فقرشهری در مناطق نیمه برخوردار استان خوزستان (مورد مطالعه: شهرستان شادگان و رامهرمز)

مرضیه شهریاری؛ معصومه باقری؛ علی بوداقی؛ سجاد بهمنی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.63223.2279

چکیده
  آگاهی از وضعیت فقر در یک جامعه اولین قدم در مسیر برنامه‌ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت و بررسی نتایج برنامه‌ها و سیاست‌های پیشین و احیاناً تجدیدنظر در آنها خواهد بود. این پژوهش با هدف ارائه مدلی برای تبیین فقر در مناطق شهری نیمه برخوردار استان خوزستان می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش، نظریه داده بنیاد است. مشارکت کنندگان ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
شناسایی مقوله‌های توسعه گردشگری سالمندان؛ روش فراترکیب

آرزو کُرد؛ مهدی کروبی؛ اسماعیل قادری؛ فاطمه یاوری گهر

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.69449.2389

چکیده
  با توجه به روند سالمند شدن جمعیت جهان و همچنین ایران، گردشگری سالمندی فرصتی حائز‌اهمیت در صنعت‌ گردشگری محسوب می‌‌‌شود. از سوی دیگر توسعه گردشگری سالمندی منجر به افزایش کیفیت زندگی و رضایتمندی سالمندان به عنوان بخشی بزرگ از جامعه خواهد شد. جهت تحقق این امر، شناسایی ویژگی‌های گردشگران سالمند اهمیت بالایی دارد زیرا این گروه سنی ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل چالش‌های سیاست‌های رفاه زنان آسیب پذیر(زنان سرپرست خانوار) در دولت‌های نهم تا دوازدهم

ناهید سرداری؛ رحمت الله Rahmatollah؛ مقصود فراستخواه؛ مسعود مطلبی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.65946.2411

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف تحلیل سیاست‌های رفاه زنان سرپرست خانوار و چالش‌های آن در دولت‌های نهم تا دوازدهم انجام شد.پژوهش بر اساس هدف،کاربردی،نوع پژوهش،کیفی و دارای رویکرد استقرایی است.به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته،از روش تحلیل مضمون استفاده شد.جامعه آماری مورد مطالعه،شامل 20 نفر از افراد مطلع و فعال ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
پرورش ابعاد اجتماعی نظام شخصیت جوانان مبتنی بر توسعه اجتماعی: تأکید بر تربیت نخبگان در سمپاد

وحید نقدی دورباطی؛ ملیحه سنایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.67468.2350

چکیده
  مقاله حاضر، به‌منظور تحلیل شخصیت جوانان، به‌مثابه عاملان مؤثر در توسعۀ اجتماعی کشور، به‌ویژه نخبگان جوان تنظیم شده است. نظریۀ اصلیِ این مقاله، نظریه تلفیقی و چندبُعدی «نظم اجتماعی» به روایت چلبی است؛ زیرا در آن، ملازم با بهگشت (توسعه) اجتماعی، پرورش شخصیت پیشرفته تحت نظام‌های خانواده، هم‌چنین آموزشی و آموزشگاهی (PCK) لحاظ ...  بیشتر

ابر واژگان