اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1151
تعداد پذیرش 151
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 843
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 432

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 370331
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 348811
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 545 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 208 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 13 %