آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1581
تعداد پذیرش 282
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1097
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 576

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 415
تعداد مشاهده مقاله 574181
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 532311
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 138 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 396 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 209 روز
درصد پذیرش 18 %