اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1305
تعداد پذیرش 188
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 919
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 473

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 339
تعداد مشاهده مقاله 410027
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 389732
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 474 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 197 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 14 %