اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1367
تعداد پذیرش 211
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 958
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 492

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 433293
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 408782
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 449 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 15 %