اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1402
تعداد پذیرش 223
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 972
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 496

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 371
تعداد مشاهده مقاله 447511
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 418533
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 137 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 436 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 193 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 33 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 107 روز
درصد پذیرش 16 %