آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1454
تعداد پذیرش 240
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1007
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 514

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 52
تعداد مقالات 381
تعداد مشاهده مقاله 483975
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 443267
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 425 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 189 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 32 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 147 روز
درصد پذیرش 17 %