آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1519
تعداد پذیرش 274
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1052
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 544

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 55
تعداد مقالات 410
تعداد مشاهده مقاله 527108
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 477329
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 28 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 136 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 403 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 185 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 194 روز
درصد پذیرش 18 %