آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1597
تعداد پذیرش 287
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 1110
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 581

مقالات منتشر شده (از سال 1387)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 57
تعداد مقالات 430
تعداد مشاهده مقاله 604943
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 561480
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 27 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 139 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 391 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 181 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 30 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 230 روز
درصد پذیرش 18 %