اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1069
تعداد پذیرش 131
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 784
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 413

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 292
تعداد مشاهده مقاله 347440
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 322545
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 576 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 174 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 31 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) روز
درصد پذیرش 12 %