اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1112
تعداد پذیرش 140
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 826
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 426

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 357446
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 333676
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 143 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 571 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 544 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 211 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 35 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 70 روز
درصد پذیرش 13 %