نویسنده = ایرانمنش، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تدوین الگویی برای راهبری دانشگاه ها با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 1-38

10.22054/qjsd.2013.3213

شهاب کسکه؛ محمدحسن پرداختچی؛ زهرا صباغیان؛ مهدی ایرانمنش؛ جعفر توفیقی