نویسنده = سیدغراب، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نیازها، علایق و اولویت‌های دختران نوجوان شهر تهران

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 63-109

10.22054/qjsd.2014.380

جعفر هزارجریبی؛ محمد سیدغراب؛ صابر جعفری کافی آباد؛ سیدمهدی دبستانی