نویسنده = عسگری کویری، اسماء
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری در ایران

دوره 8، شماره 29، زمستان 1395، صفحه 69-119

10.22054/qjsd.2016.7886

محسن نیازی؛ فاطمه تورنجی پور؛ میلاد نوروزی؛ اسماء عسگری کویری