نویسنده = آقاجانی افروزی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌یابی موانع کارآفرینی سازمانی در بانک‌ رفاه کارکنان استان مازندران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1391، صفحه 191-222

10.22054/qjsd.2012.3324

محمدمهدی پرهیزکار؛ علی اکبر آقاجانی افروزی؛ محمدولی درینی