فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری در ایران

محسن نیازی؛ فاطمه تورنجی پور؛ میلاد نوروزی؛ اسماء عسگری کویری

دوره 7، شماره 29 ، دی 1395، ، صفحه 69-119

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7886

چکیده
  چکیده نرخ باروری در ایران طی چند دهه اخیر، تحولات چشمگیری داشته و خانواده‌ها را با چالش‌های متعدد در زمینه فرزندآوری روبه‌رو ساخته است. گروه‌های مختلف مردم از تلاش‌های صورت‌‌گرفته برای افزایش جمعیت استقبال نکرده‌اند. استمرار این روند جمعیتی پیامدهایی چون رسیدن جمعیت به زیر سطح جانشینی و سالخوردگی جمعیت در طی دهه‌های آتی را ...  بیشتر