نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و نیازهای زنان افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد به منظور ارایه راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکلات انجام‌شده است. در این مطالعه از روش کیفی بهره گرفته‌شده است. مشارکت‌کنندگان را زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری بر اساس اقتضائات تحقیق به‌صورت هدفمند و تحلیل اطلاعات به‌صورت تماتیک و مضمون انجام شد. برای گردآوری اطلاعات از روش مصاحبه نیمه ساختار مند استفاده گردید. این نوع مصاحبه به دلیل انعطاف و عمیق بودن برای پژوهش‌های کیفی مناسب است. مصاحبه با سؤالات کلی و ساده شروع شد و به سمت سؤالات جزئی‌تر پیش رفت. برای افزایش قابلیت اعتماد پژوهش از روش اخذ بازخورد از مشارکت‌کنندگان و داشتن رابطه طولانی با آن‌ها و همچنین تحلیل اطلاعات توسط چند نفر به‌طور مستقل، بهره گرفته شد. شش مضمون اصلی در خصوص چالش‌های زنان به دست آمد که عبارت‌اند از:"طرد اجتماعی"، "خشونت همسر"، "انگ مضاعف"، "فقر ترکیبی"، "مشکلات بهداشت روان" و"دل‌زدگی زناشویی". نتایج نشان داد که زنان افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد با چالش‌ها و مشکلات عدیده‌ای در خانواده و اجتماع مواجه هستند و علاوه بر ارتقای توانمندسازی و افزایش تاب‌آوری و مهارت‌های اجتماعی، به‌عنوان یک گروه در معرض آسیب نیازمند مداخلات حرفه‌ای و حمایت‌های رسمی نیز هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify the Challenges of Afghan Immigrant Women whose spouses are involved in substance use

نویسندگان [English]

  • Mansour Fathi 1
  • soma derakhshani 2

1 Associate Professor of social work, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 M.A in Social Work, Allameh Tabataba'i University.

چکیده [English]

This study aimed to understand the problems and challenges facing Afghan immigrant women whose spouses are involved in substance use. This study was undertaken using qualitative methodology. The population consisted of women whose spouse was involved in substance use. In present study, 20 women with a drug user spouse were selected according to the purposive sampling method. Semi-structured interviews were used for data collection. This type of interview is suitable for qualitative research due to its flexibility and depth. The interview started with general and simple questions and moved on to more detailed questions. To increase the trustworthiness of this study, the method of obtaining feedback from participants and having a long relationship with them, as well as data analysis by several people independently was used. Six categories of women’s problems were found from the in-depth interviews. These categories included: "social exclusion" "spouse violence" "double stigma" " poverty combined" " problems of mental health" and" marital burnout". These main themes reflected the needs and challenges of Afghan women who have drug addicted husbands. The result showed that Afghan women who have drug addicted husbands faces numerous challenges and problems in the family and society. And in addition to enhancing empowerment, increasing resilience and social skills as a vulnerable group need professional intervention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • afghan women
  • substance user spouse
  • immigrants
  • challenges
  • needs of women