بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جوانان در مورد عدالت در فضای مجازی و سیاست‌گذاری‌ها

سیمین ویسی؛ محمد سعید ذکایی؛ اردشیر انتظاری

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64031.2255

چکیده
  میان تعاریف روزمره عدالت و متون سیاستگذاری شکاف وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تعاریف عدالت در این دو ساحت به منظور رفع شکاف‌های احتمالی است. انواع تعریف شامل توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و معرفتی که از متون نظری استخراج شده بودند برای حساسیت نظری انتخاب شدند و از قو‌م‌نگاری مجازی و روش تحلیل تماتیک برای بررسی فضای مجازی و متون سیاستگذاری ...  بیشتر

بررسی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت

میثم هاشمی نیا؛ رحمت الله امیر احمدی؛ حسین ابوالحسن تنهایی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 47-89

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64454.2268

چکیده
  پژوهش حاضر تلاش می‌کند ضمن مرور رویکردهای مختلف در باب رابطه توسعه، عدالت توزیعی، و رفاه اجتماعی با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی احساس عدالت توزیعی شهروندان خرم‌آبادی در برنامه‌های رفاهی دولت را بررسی نماید. این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین شهروندان خرم آبادی در پایان سال 1399 و آغاز 1400 انجام یافته است. نمونه گیری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
بررسی رویکرد کارآفرینانه در حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق آن ها

حشمت الله یزدانی؛ جعفر هزارجریبی؛ داود حسین پور

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 91-137

https://doi.org/10.22054/qjsd.2023.71680.2445

چکیده
  چکیدهدر رویکردهای کارآفرینی و اشتغال زایی و اثربخشی آن در فرآیند توسعه و پیشرفت جوامع، تغییر و تحول مستمر و پرشتاب دربرنامه های توسعه از مهمترین و ضروریترین جریان های حاکم بر حیات همه جانبه بشری به شمار می رود. براین اساس جهت تحقق اهداف موضوع تحقیق، بررسی رویکرد کارآفرینانه حوزه اشتغال در برنامه های چهارم و پنجم توسعه و میزان تحقق ...  بیشتر

طراحی مدل سنجش از طریق رویکرد امنیت طراحی(SBD) در محله‌های شهری جهت کاهش فرصت جرم نمونه مورد مطالعه: محله بهداشت تهران

حسن امیریان؛ غلامرضا لطیفی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 139-165

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.58654.2127

چکیده
  زمینه و هدف: رویکرد امنیت از طریق طراحی، یکی از موثرترین و کارا ترین رویکردها در زمینه ارتقاء امنیت شهری است که می تواند نقش بسزایی در ایمن سازی فضاهای شهری ایفا نماید. هدف از این مقاله ارائه مدلی برای سنجش امنیت شهری و معرفی رویکرد امنیت از طریق طراحی است. در این راستا، محله بهداشت در منطقه 18 تهران که به دلیل پایین بودن وضعیت امنیت شهری ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
تحلیل گفتمان عدالت اجتماعی در قانون بیمه بیکاری و طرح بیمه بیکاری ایام کرونا

مهدی شکوری؛ طهمورث شیری؛ رضاعلی محسنی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 167-216

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.67106.2339

چکیده
  یافته‌های حاصل از تحلیل گفتمان حاکی از آن بود که دال شناور «عدالت اجتماعی در قوانین بیمه بیکاری» بر مبنای دال مرکزی «اعمال نظام رفاهی هدفمند» قابل‌تعریف است، این دال، ذیل گفتمان حاکم بر قانون بیمه بیکاری(گفتمان سازندگی) در قالب مدلول‌ها یا نشانه‎های اصلی‌ای چون «اشتغال‌زایی»، «ساختار دوگانه مدیریتی بیمه ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفت

مهدی امیدی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 217-262

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.69300.2385

چکیده
  مقدمه ای بر بازسازی انتقادی نظریات مربوط به کشورهای صادر کننده نفتمهدی امیدی چکیده:مقاله حاضر ضمن مروری کلی بر نظریاتی که طی دهه‌های اخیر در باب کشورهای صادز کننده نفت در جهان تدوین شده‌اند، به دنبال برجسته سازی نقش مفاهیمی است که در این نظریات کمتر مورد توجه یا حداقل تاکید قرار گرفته‌اند. بر این مبنا با تکیه بر آرای چند تن از متفکران ...  بیشتر

توسعه اجتماعی - رفاه اجتماعی -جهانی شدن -تعرضات خانوادگی -رضایت شغلی- مشارکت اجتماعی
نقش حمایت‌های اقتصادی دولت بر توانمندسازی مناطق سکونتگاهی غیررسمی (مطالعه موردی: شهرستان رشت)

میلاد پوررجبی؛ علی اکبر مجدی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 263-300

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64730.2273

چکیده
  امروزه پاسخ بـه نیازهای در حال افزایش جامعه -که طالب بیشترین تسهیلات و بالاترین کیفیت زندگی هستند- دشوار شده است اما دولت ها امکانات خودشان را در جهت بهبود زندگی مردم به کار میگیرند تا فرایند عدالت اجتماعی با محوریت توانمندسازی در مناطق سکونتگاهی غیررسمی شهری که از جمله مهم‌ترین سکونتگاه‌های جمعیتی هستند و بیشتر فعالیت‌های غیر ...  بیشتر

بومی سازی به مثابه یک رویکرد موثر در نیل به گردشگری پایدار مطالعه کیفی در شرق استان گلستان

منصور مرادی؛ محمود سید؛ علی باصری؛ محمد هادی منصور لکورج

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 301-344

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.64177.2263

چکیده
  از گردشگری به عنوان بزرگترین حرکت صلح آمیز از یک سوی مرزهای فرهنگی به سوی دیگر در تاریخ جهان یاد می‌نمایند. بومی‌سازی یکی از گفتمان‌هایی است که در عرصه پارادایم‌های جدید توسعه مطرح و مورد توجه قرار گرفته است. بومی‌سازی در مفهوم خودباوری، حفظ و احیای روش‌های بومی و اعتبار بخشی به فرهنگ خودی بر اساس شناخت واقعی آن است. تجربه روشن ...  بیشتر

واکاوی چالش های زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف کننده مواد

منصور فتحی؛ سوما درخشانی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 345-379

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.59310.2137

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش‌ها و نیازهای زنان افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد به منظور ارایه راهکارهای کاربردی برای کاهش این مشکلات انجام‌شده است. در این مطالعه از روش کیفی بهره گرفته‌شده است. مشارکت‌کنندگان را زنان مهاجر افغانستانی دارای همسر مصرف‌کننده مواد تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری بر اساس اقتضائات تحقیق به‌صورت ...  بیشتر

سنجش رضایت از کیفیت زندگی شهری در محله‌های شهر کرج

نرگس صادقی؛ اسماعیل شیعه؛ کیانوش ذاکرحقیقی

دوره 14، شماره 55 ، تیر 1402، صفحه 381-427

https://doi.org/10.22054/qjsd.2022.55414.2044

چکیده
  کیفیت‌زندگی از جمله مفاهیم گسترده‌ای است که با رشد زندگی‌شهری و همچنین با گسترش فناوری مورد توجه اندیشمندان قرار‌گرفت. لذا این مقاله با هدف استخراج شاخص‌های جامع کیفیت‌زندگی‌شهری در مقیاس محله‌ای و اندازه‌گیری و تبیین کیفیت‌زندگی در محله‌های مورد مطالعه، به استخراج مهمترین مولفه‌های تاثیرگذار بر کیفیت‌زندگی از بعد ذهنی ...  بیشتر