مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

چکیده [English]

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

کلیدواژه‌ها [English]

  • مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی
  • معصومه بابامحمدی
مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی
معصومه بابامحمدی*          
 
1-   بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر میانگین سن        دکتر جعفر هزارجریبی
    ازدواج زنان در سه دهه گذشته (85-55)                           پروانه آستین فشان
2-   دریچه جمعیتی ایران                                                  دکتر حسن سرایی
3-   بررسی رابطه بین دیدگاه‌های مدیران و کارکنان سازمان         دکتر رحمان سعیدی
     تامین اجتماعی استان تهران در مورد حل مشکلات و
     مسائل این سازمان
4-   نقدی بر تحول تاریخی اندیشه رفتار سازمانی
دکتر ابراهیم پاشا
5-   بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر بی‌خانمانی بی‌خانمان‌های شهر تهران
دکتر نادر سالارزاده امیری
بختیار محمدی
6-   سیر تحول برنامه‌های آمایش سرزمین در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب
دکتر غلامرضا لطیفی
7-   قنات و سرمایه اجتماعی
دکتر محمدمهدی‌فداکارداورانی
8-   تورش انتخاب و مشاهده در برآورد جمعیت‌های پنهان: مورد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران
دکتر علیرضا تاجداری
9-   بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان‌های صنعتی اراک
دکتر رسول ربانی
دکتر سید علی ‌هاشمیان‌فر
سمانه شیرازی
10-   رسانه‌های سنتی و نوین راهگشای ارتباطهای مشارکتی (PRCA) در جامعه روستایی ایران
دکتر ابراهیم جعفری
دکتر عزت‌الله سام آرام
11-   تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه رفاه اجتماعی
دکتر اصغر عسکری خانقاه
منصور یوسفی جولندان
12-   بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌ها   (مطالعه موردی تعاونی‌های استان قم)
دکتر جعفر هزارجریبی
13-   برنامه‌ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یا ضرورت یا انتخاب :مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز
دکتر جعفر باقری نژاد
14-   جامعه شناسی و روش تفسیری
دکترسعید وصالی
15-   بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه‌های ایران و امریکا
دکتر علی اصغر کیا
16-   بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه‌های روستایی ایران (مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان دیواندره)
دکتر محمدصادق علیائی
بهزاد محمدی نژاد
17-   تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو)
دکتر سیدعلی‌اکبر افجه
مریم سام آرام
18-   بررسی‌ مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل‌ مؤثر‌ بر آن (مطالعه موردی در استان مرکزی)
دکتر جعفر هزار جریبی
رضا صفری شالی
19-   سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه‌ مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد  Amos graphics(مورد مطالعه:  دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)
دکتر سیدعلی سیادت
دکتر رضا هویدا
دکتر محمد عباس‌زاده
لیلا مقتدایی
20-   نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران
دکتر سید احمد حسینی
سمانه دودمان فیروزسالاری
21-   نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران
دکتر فریبا شایگان
22-   تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران
دکتر غلامرضا لطیفی
طاهره داودوندی
23-   بررسی ظرفیت­های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه­ریزی محلّه- مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان
سعید رفیع­پور
دکتر‌هاشم داداش­پور
دکتر مجتبی رفیعیان
24-   نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)
رحمت میرزائی
دکتر عزت‌الله سام آرام
  دکتر علی خاکساری
25-   چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی
دکتر غلامرضا غفاری
رضا امیدی
26-   عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه نشین کلانشهر تبریز
دکتر محمد شیخی
ابوالفضل امانیان
27-   نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری
دکترسیدمرتضی نوربخش
28-   بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران
دکتر طلعت اللهیاری
کبری پادیاد
29-   بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید
فریبا درتاج
30-   بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی (NGOs)
لیلا فرجی
جواد فعلی
31-   نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد
دکتر پرویز اجلالی
32-   توان بخشی سنتی در روستا (مورد : معلولین و سالمندان در روستاهای استان تهران)
دکتر سید احمد حسینی
33-   تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان
دکتر ملیحه شیانی
طاهره داودوندی
34-   نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا
دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی
35-   تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای
دکترمسعود تقوایی
اصغر نوروزی آورگانی
36-   تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)
محمود مهام
37-   توسعه راهبری دانشگاهها از منظر تبیین مولفه‌های عملکردی هیات‌های امنا و روندپژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن
شهاب کسکه
یوسف محب زادگان
38-   چالش‌های فراروی سیستم آموزش عالی کشور  در روند توسعه اجتماعی
دکتر رسول ربانی
دکتر سید علی‌ هاشمیان فر
نفیسه چینی
39-   عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان (‌سالمندان شهرستان خمین)
فاطمه یزدانپور
دکتر عزت‌الله سام آرام
40-   دانشگاه کارآفرین زمینه‌ساز اشتغالزایی، توسعه تکنولوژی و رفاه
دکتر جعفر باقری نژاد
41-   مطالعۀ نقش آموزش‌ از دور در ارتقاء سطح آگاهی بانوان
دکتر محمدرضا سرمدی
معصومه سعدمحمدی
42-   بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی
دکتر جعفر حسین‌پور
دکتر کاظم معتمدنژاد
43-   نقش شبکه‌‌های درون منطقه‌ای در ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری منطقه کلان شهری تبریز
دکتر‌هاشم داداش‌پور
حوریه تقی‌دخت
44-   گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در جهان
دکتر علی‌اکبر تاج‌ مزینانی
45-   مسائل و مشکلات فقر در ایران
دکتر محمد زاهدی ­اصل
سید محمد بساطیان
46-   عوامل موثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)
دکتر جعفر هزارجریبی
نادر مروتی
47-   تعارض فرزندان با والدین در سبک زندگی
دکتر سعید معیدفر
دکترحبیب صبوری خسروشاهی
48-   چگونگی بر ساخته شدن واقعیت فقر برای فقرا (مقایسه زنان زیر پوشش "جمعیت امام علی(ع)" با مردان زیر پوشش این جمعیت)
دکتر طاهره قادری
مرضیه افضلی
49-   حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی  (بررسی حمایت‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی بین سالمندان شهر تهران)
دکتر مرضیه­ موسوی
اقدس مصطفائی
50-   رتبه­بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان­های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS
دکتر غلامرضا لطیفی
مجید سجاسی قیداری
51-   پول، جنسیت، توسعه: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان زنبوردار رامه
دکتر سهیلا علیرضانژاد
دکتر شهلا حایری
52-   کار در فتوت‌ نامه‌ها (مرام‌نامه‌های صنفی - طریقتیِ، خودانگیخته و خودپذیرفته پیشه‌وران ایرانی)
دکتر مرتضی فرهادی
53-   بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با  احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی
دکتر محمدتقی شیخی
دکتر افسانه کمالی
ثریا جهان آرای
54-   سنجش رفاه در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص‌های کلارک و تابع رفاه اتکینسن
دکتر مسعود تقوایی
دکتر علی زنگی­آبادی
دکتر حمیدرضا وارثی
محمود اکبری
55-   میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرری
پژمان احمدی
دکتر سید احمد حسینی
56-   بررسی ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی تعاونی‌ها در برقراری توسعۀ پایدار
دکتر کاوۀ سرمست
57-   بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس)
دکتر اکبر شریفیان
هدی فتوت
58-   خدمات مددکاری اجتماعی جهت سازگاری اجتماعی خانواده‌های دارای کودک کم‌توان ذهنی
دکتر طلعت اللهیاری
59-   تحلیل جامعه شناختی الگوهای مصرف در بین ساکنان شهر تهران
دکتر محمد عبداللهی
سجاد مرادی
60-   برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی در شهرستان مریوان: ارائه‏ یک نظریه زمینه‏ای
دکتر امید قادرزاده
دکتر احمد محمدپور
امید قادری
61-   عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول
دکتر غلامرضا لطیفی
امیر فرخ وندی
62-   پژوهش سیاست اجتماعی در ایران
دکترمعصومه قاراخانی
63-   هویت اجتماعی واحساس امنیت (مطالعه موردی زنان تهران)
دکتر فریبا شایگان
فاطمه رستمی
64-   مدیریت گردشگری شهری با تاکید بر برنامه‌ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگر (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)
دکتر مسعود تقوایی
اعظم صفرآبادی
65-   مقایسه رضایت خانوادگی و سلامت روان زنان شاغل در دو بخش پروازی و غیرپروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)
منیرالسادات میربها
سونا محسنی
66-   بررسی جامعه‌شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)
دکتر کریم رضادوست
دکتر علی‌حسین حسین‌زاده
حلیمه مصطفایی دولت‌آباد
67-   فراغت و سلامت اجتماعی
دکتر جعفر هزارجریبی
رضا ارفعی عین‌الدین
68-   بررسی نقش تعاونی‌های مرزنشینان در توسعه مناطق مرزی خراسان جنوبی مورد مطالعه: تعاونی مرزنشینان شهرستان درمیان
دکتر محمود جمعه‌پور
محمد علی طالبی
69-   بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال)
دکتر علیرضا محسنی‌تبریزی
مهلقا حیدری
70-   بررسی نحوۀ دسترسی و میزان رضامندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات (مطالعۀ موردی شهرهای پرند و پردیس)
دکتر‌هادی خانیکی
شیما حسین‌پور
71-   بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل­ ساکنان بافت‌های فرسوده­ به نوسازی (مطالعه موردی: محله امام­زاده عبدالله تهران)
نادر مروتی
دکتر غلامرضا لطیفی
72-   بررسی شاخص­های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­ با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE)
دکترسید مرتضی نوربخش
دکترعادل سپهر
* کارشناس فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.