نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبطایی

چکیده

دریچه جمعیتی به دوره ای اطلاق می شود که در آن نسبت وابستگی سنی در مقیاسی که در تاریخ بی سابقه است کوچک می شود. این دوره کوتاه است ابتدا و انتهای آن به طور تقریبی مشخص است و در حدود چند دهه دوام می آورد. جمعیت ایران در آستانه سرشماری سال 1385 وارد دریچه جمعیتی شده است. دریچه جمعیتی آن در حدود چهار دهه باز می ماند. و در حدود سال 1425 بسته خواهد شد. پس از بسته شدن دریچه جمعیتی، جمعیت ایران به سوی پیری مفرط و بی سابقه در تاریخ جمعیتی کشور پیش خواهد رفت. در تاریخ جمعیتی هر کشور از جمله ایران دریچه جمعیتی یک بار باز می شود و در زمانی که باز است فرصتی استثنایی برای تبدیل اقتصاد در حال توسعه کشور به اقتصادی توسعه یافته فراهم می کند. البته دریچه جمعیتی خودکار نیست و خود به خود عمل نمی کند و باید فعال و هدایت شود. ایران چند سالی است که به ظاهر بی تفاوت وارد دریچه جمعیتی شده است. زمان به سرعت می گذرد و این دوره کوتاه تر می شود. از این رو هر چه زودتر باید مطالعات زمینه ای آغاز شود و از این فرصت ایجاد شده تاریخی و تکرار ناپذیر در جهت توسعه کشور استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Demographic Window of Iran

نویسنده [English]

  • hasan sarai

چکیده [English]

"Demographic window" refers to a particular period, in the demographic history of a population, in which age-dependency ratio falls to an unprecedented low level. This period is short, the beginning and end of it can be estimated, and it lasts about three to four decades. The Demographic window of Iran began at the threshold of 2006 census and is expected to end by 2046. Therefore, it is expected to last for almost 4 decades. Thereafter, the population of Iran moves towards becoming old, to an unprecedented level in its history. In the demographic history of each country, demographic window opens once, and during the time it is open, it provides an exceptional opportunity for the development of the country. However, it is not automatic. It should be activated and guided. Demographic window becomes a demographic bonus only with appropriate preparation: policy-making, planning and correct implementation of programs. Several years, apparently unnoticed, passed since Iran entered its demographic window. Time is moving fast and this short time span becomes shorter. Therefore, it seems urgent to conduct required studies for the appropriate utilization of this unrepeatable opportunity for the development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Demographic window of Iran
  • policy-making
  • economical development