بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته 85-55

جعفر هزار جریبی؛ پروانه آستین فشان

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5690

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی روند تحولات میانگین سن ازدواج زنان و عوامل اجتماعی-جمعیتی موثر بر آن طی سال های 85-55 در سطح استان ها به تفکیک مناطق شهری و روستایی است. بدین منظور، ابتدا با مطالعه تئوری ها و تحقیقات انجام شده در این زمینه، چارچوب نظری تحقیق، تدوین و سپس از طریق داده های سرشماری مرکز آمار ایران طی سال های مذکور و نرم افزار spss شاخص ...  بیشتر

دریچه جمعیتی ایران

حسن سرایی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 33-45

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5691

چکیده
  دریچه جمعیتی به دوره ای اطلاق می شود که در آن نسبت وابستگی سنی در مقیاسی که در تاریخ بی سابقه است کوچک می شود. این دوره کوتاه است ابتدا و انتهای آن به طور تقریبی مشخص است و در حدود چند دهه دوام می آورد. جمعیت ایران در آستانه سرشماری سال 1385 وارد دریچه جمعیتی شده است. دریچه جمعیتی آن در حدود چهار دهه باز می ماند. و در حدود سال 1425 بسته خواهد ...  بیشتر

بررسی رابطه بین دیدگاه های مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان تهران در مورد حل مشکلات و مسائل این سازمان

رحمان سعیدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 47-80

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5692

چکیده
  همسو سازی نگرش ها و وحدت رویه در فعالیت های مدیران و کارکنان سازمان تامین اجتماعی از طریق بررسی و مقایسه دیدگاه های مختلف آنان در مورد مسائل سازمان و راه حل های مربوط به آن می تواند سازمان تامین اجتماعی را در رسیدن به اهداف بنیادی خود از قبیل جمع اوری حق بیمه و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری، ارائه خدمات درمانی به طور مستقیم و غیر مستقیم، ...  بیشتر

نقدی بر تحول تاریخی اندیشه رفتار سازمانی

ابراهیم پاشا

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 71-91

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5693

چکیده
  در این نوشتار، سعی بر آن بوده است که در بستر محدودی از زمان، تحول تاریخی اندیشه رفتار سازمانی به تصویر کشیده شود. این برهه تاریخی، زمانی از دهه 1920 تا اواخر دهه 1960 را شامل می شود. یعنی از زمان مطالعه التون می که از آن باید به عنوان تلاشی آغازین در این زمینه از مطالعه یاد کرد تا روزگاری که کار فدریک هرزبرگ مطرح شده است؛ کاری که در مقایسه ...  بیشتر

بررسی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی بی خانمان های شهر تهران

نادر سالار زاده امیری؛ بختیار محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 93-110

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5694

چکیده
  در مقاله حاضر به بررسی تاثیر عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر بی خانمانی افراد بی خانمان با هدف شناسایی و تاثیر این عوامل بر بی خانمانی پرداخته شده است. سوال اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی بر بی خانمانی افراد تاثیر دارد و آیا این عوامل در جامعه غیر بی خانمان نیز همان تاثیر را دارد؟ جامعه آماری را افراد بی خانمان شهر تهران که در ...  بیشتر

سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب

غلامرضا لطیفی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 111-147

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5695

چکیده
  سابقه طرح مقوله آمایش سرزمین در ایران، به سال های پیش از انقلاب بر می گردد و بررسی و تجربه مطالعات نخستین آن، در دهه شصت مورد توجه قرار گرفته است و کشور ایران در حال حاضر، بیش از شش دهه، سابقه برنامه ریزی را در کارنامه خود دارد. فکر آمایش سرزمین در ایران، در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طی گزارشی با ...  بیشتر

قنات و سرمایه اجتماعی

محمد مهدی فداکار داورانی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 149-179

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5696

چکیده
  در این مقاله یارگیری ها در شبکه روابط اجتماعی قنات مورد توجه قرار گرفته است. در حقیقت، فرض اصلی این مقاله بر شبکه روابط اجتماعی پیچیده ای استوار است که ارتباط بین مالکان و استفاده کنندگان از قنات در روستاهای دارای قنات پدید آورنده است. این شبکه روابط، منشا پیدایش سرمایه اجتماعی در روستاهاست که امروزه نتایج حاصل از آن بر برنامه ریزان ...  بیشتر

تورش انتخاب و مشاهده در برآورد جمعیت های پنهان: مورد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران

علیرضا تاجداری

دوره 1، شماره 1 ، دی 1388، صفحه 182-196

https://doi.org/10.22054/qjsd.2010.5697

چکیده
  در این مقاله تحقیقات انجام شده در باب همه گیری شناسی اعتیاد و مصرف مواد مخدر مورد ارزیابی و نقد روش شناختی قرار گرفته و درباره نتایج آنها بحث شده است. تمرکز بر بخش هایی از این تحقیقات است که به برآورد و تخمین تعداد مصرف کنندگان مواد مخدر پرداخته اند. به نظر می رسد یکی از مهمترین مسائل روش شناختی در این تحقیقات تورش است. تورش ناشی از اشتباهات ...  بیشتر