نقدی بر تحول تاریخی اندیشه رفتار سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این نوشتار، سعی بر آن بوده است که در بستر محدودی از زمان، تحول تاریخی اندیشه رفتار سازمانی به تصویر کشیده شود. این برهه تاریخی، زمانی از دهه 1920 تا اواخر دهه 1960 را شامل می شود. یعنی از زمان مطالعه التون می که از آن باید به عنوان تلاشی آغازین در این زمینه از مطالعه یاد کرد تا روزگاری که کار فدریک هرزبرگ مطرح شده است؛ کاری که در مقایسه با کارهای دیگر شاید یکی از کارهای نسبتا پیشرفته در این زمینه محسوب شود. در هر حال مسئله اساسی در این گلگشت تاریخی آن بود که نشان داده شود متفکران سازمان در یک فرایند محدود تاریخی چه تحولی را در تبیین رفتار سازمانی به وجود آورده اند و به چه نوع نارسایی هایی پاسخ داده اند و این تغییرات چه تاثیری بر رابطه رفتار سازمانی با چرخه تولید، رضایت شغلی و تعادل سازمان در سطح واقع داشته و تا چه اندازه به کاهش تضادی در سازمان کمک کرده که ذاتی سازمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the Notion of Organizational Behavior through a Period of Historical Development

نویسنده [English]

  • ebrahim pasha
چکیده [English]

The present article is a critical review of the notion of organizational behavior from 1920 to 1966 in terms of a historical development. The question is how the correlation between the reduction of conflict between various interests in an organization and the assumed established relationship among the three components of organizational equilibrium has been concerned through the literature. The components of organizational equilibrium were indicated in terms of organizational behavior, job satisfaction, and production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Satisfaction
  • production
  • Organizational Behavior
  • organizational order