سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین در برنامه های قبل و بعد از انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سابقه طرح مقوله آمایش سرزمین در ایران، به سال های پیش از انقلاب بر می گردد و بررسی و تجربه مطالعات نخستین آن، در دهه شصت مورد توجه قرار گرفته است و کشور ایران در حال حاضر، بیش از شش دهه، سابقه برنامه ریزی را در کارنامه خود دارد. فکر آمایش سرزمین در ایران، در اواخر سال 1345، در موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، طی گزارشی با عنوان مسئله افزایش جمعیت تهران و نگاهی پیرامون سیاست عمران کشوری مطرح شد که در آن هدف آمایش سرزمین، جلوگیری از افزایش جمعیت تهران و تسریع توسعه اقتصادی سراسر کشور با ایجاد فعالیت های جدید در مناطق مختلف عنوان شده بود. در این مقاله سعی ما بر این است تا سیر تحول برنامه های آمایش سرزمین را از ابتدای شکل گیری برنامه های آمایش یعنی از برنامه پنجم عمرانی قبل از انقلاب تا برنامه چهارم توسعه بعد از انقلاب مورد توجه قرار دهیم و ببینیم آیا این برنامه ها به مرحله عمل رسیده اند یا خیر. روش ما در این مقاله، مطالعات کتابخانه ای مبتنی بر اسناد موجود در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The History of Spatial Planning Evolution in Development Programs in Iran: Pre and Post Revolution of 1979

نویسنده [English]

  • gholamreza latifi
چکیده [English]

In this article, we reviewed the history of spatial planning programs from the early years until the forth development program in the country. Then, we tried to answer the question whether these programs have achieved their purposes and whether their activities were successful or not. In this research, we used historical and documentary methods to gather information, which was available at the Planning and Management Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spatial planning
  • development programs
  • regional spaces
  • macro‌level
  • design base