ارائه و تبیین ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی رفاه عمومی، بر اساس تحلیل محتوی آرا و اندیشه‌‌های امام خمینی(ره).

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس مرکز برنامه ریری و پژوهش کمیته امداد امام خمینی ره کشور

2 دانشیار گروه علوم اقتصاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع).

چکیده

چکیده
تامین رفاه عمو‌می ‌تحت عنوان «سیاست‌‌های اجتماعی» از اهداف مهم نظام­‌های سیاسی است، که معمولا بر اساس مبانی ریشه‌ای و پارادایم غالب در هر نظا‌می‌تنظیم و ارائه می‌گردد. در این پژوهش علمی ‌تمرکز راهبردی بر اندیشه و آرا حضرت امام خمیتی (ره) در حوزه رفاه عمو‌می ‌شده که با نفی پارادایم مادی­گرایی سوسیالیستی و لیبرالیستی، در تجربه نظام مردم‌سالاری دینی می‌تواند به‌عنوان ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی در حوزه رفاه عمومی، مورد استفاده نسل جدید و آینده مدیریتی کشور و همچنین سایر کشور‌‌های اسلا‌می ‌باشد. این تحقیق کاربردی و توسعه‌ای بوده و از لحاظ روشی از دسته پژوهش‌‌های آمیخته بوده که از روش تحلیل محتوا  در آرا و اندیشه‌‌های امام خمینی (ره)  با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بستر نرم‌افزار MAXQDA بهره برده است. جامعه آماری شامل کلیه اسناد و مدارک بالادستی مرتبط با اندیشه‌‌ها، آرا، نظریات، رهنمود‌ها و تدابیر حضرت امام خمینی (ره) برای رسیدن به ارکان جهت‌ساز الگوی راهبردی (دکترین، اهداف و سیاست‌‌ها) بوده که با نمونه‌گیری نظری در حوزه رفاه عمو‌می ‌مورد بررسی بوده است. در مفصل‌بندی گفتمان امام خمینی (ره) دال مرکزی که مفاهیم و مقوله‌‌های دیگر را تحت تأثیر قرار داده، تامین عدالت در ساحت‌‌های مختلف است. سایر عناصر گفتمانی مرتبط با دال مرکزی رفع توامان نیاز‌‌های مادی و معنوی عموم، تکافل اجتماعی و استفاده از ظرفیت­‌های مرد‌می‌ و پرهیز از دخالت­‌های غیر ضرور دولت، توسعه رفاه عمو‌می ‌با اجرای برنامه مالی اسلام و ابتنا بر ظرفیت­‌های درونی نظام، ‌می‌باشد.

 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern: A Content Analysis of Imam Khomeini’s Thoughts Mirhashem Mosavi Dijijun , MohammadHadi Zahehedivafa Received: 7/10/2017 Accepted: 3/11/2017 Abstract Providing public social welfare, entitled "Social Policies," is one of the major goals of political systems, which is usually set up based on the root basics and dominant paradigm. In this research, a

نویسندگان [English]

  • mirhashem mousavi 1
  • mo za 2
1 manager
چکیده [English]

Presenting and Explaining Directional Pillars of Public Welfare Strategies Pattern:
A Content Analysis of Imam Khomeini’s Thoughts
Mirhashem Mosavi Dijijun[1]  ,  MohammadHadi Zahehedivafa[2]
Received: 7/10/2017                               Accepted: 3/11/2017
 
Abstract
Providing public social welfare, entitled "Social Policies," is one of the major goals of political systems, which is usually set up based on the root basics and dominant paradigm. In this research, a strategic focus is on the thoughts of Imam Khomeini in the field of public welfare, which, by negating the socialist and liberal materialism paradigm to institutionalize religious democracy can be used as a pillar of the strategic public welfare policy for new generation and future management of the country as well as other Islamic countries. By using open, axial and selective coding in MAXQDA software. The statistical population includes all the upstream documents related to Imam Khomeini's thoughts, views, ideas, guidelines, and measures to reach directional pillars of  strategic patterns (doctrine, goals and policies) being investigated by theoretical sampling in the area of public welfare. In the articulation of Imam Khomeini's discourse, the central concept which affects other concepts and themes, is the establishment of justice in various field. Other elements of the discourse associated with the central concept are providing the material and spiritual needs of the public, preparing the use of social capacities and the avoidance of unnecessary government intervention, developing public welfare through the implementation of Islamic financial program and processing the foundation of internal capacities System.
Keywords: Imam Khomeini’s Discourse, Public Welfare, Faqih Leadership, Welfare Strategic Pattern



[1]. PhD Student at SupremeNationalDefenseUniversity. (Corresponding Author).
    mosavihash@gmail.com


[2]. Associate Professor of Economics  at ImamSadiqUniversity.

منابع
-   قرآن کریم
-   نهج البلاغه
-   امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد یک تا بیست و یک، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
-   حر عاملی. (1359)، وسائل الشیعه؛ تصحیح عبد الرحیم ربانی شیرازی، چاپ نهم، المکتبه الاسلامیه.
-   خلیلی شورینی، سیاوش. (1389)، روش‌‌های پژوهش آمیخته، تهران: انتشارات یادواره کتاب.
-   شیرازی، مکارم. (1390)، تفسیر نمونه، جلد 11، قم: انتشارات دارالکتب الاسلامیه مجلسی، محمدباقر. (1360)، بحارالانوار، چاپ سوم، موسسه انتشارات وفا
-   صفری شالی، رضا. (1392)، بررسی گفتمان عدالت اجتماعی در دولت‌‌های بعد از انقلاب ‌اسلا‌می ‌ایران، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
-   عسگری، بهادر. (1390)، بررسی برنامه‌‌های رفاه و تامین اجتماعی در سه دهه گذشته از منظر کارشناسان برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
-   غفاری، غلامرضا؛ حبیب پور، کرم. (1393)، سیاست اجتماعی؛ بنیان­‌های مفهو‌می ‌و نظری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-   محمدیان خراسانی، امیر. (1391)، بررسی سیاست‌‌ها و دیدگاه‌‌های رفاهی حکومت حضرت علی بن ابیطالب (ع)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی.
-   مور، بلیک. (1385)، مقدمه‌ای بر سیاست‌گذاری اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدی و سعید صادقی، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی.
-   موسایی، میثم. (1386)، امام خمینی (ره)، دولت و اقتصاد، تهران: انتشارات موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
-   موسوی، محمدطاهر و همکاران. (1388)، مفاهیم و نظریه‌‌های رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات دانش
-   موهبتی، یاسر. (1387)، روش ایجاد دولت رفاه در ایران چیست؟، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع)، دانشکده الهیات و اقتصاد.
-   هزارجریبی، جعفر؛ صفری شالی، رضا. (1391)، آناتو‌می ‌رفاه اجتماعی، تهران: انتشارات جامعه و فرهنگ.