بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

غلامرضا لطیفی؛ حمید قره باغی؛ فیروزه حاج علی اکبری؛ رضا شامی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8248

چکیده
  چکیده رفاه اجتماعی از جمله مهم ترین مقولات دنیای معاصر است  و تدوین و اجرای برنامه‌های رفاهی توسط دولت‌ها و سازمانهای ذیربط از روش‌ها ی مختلفی انجام می‌شود. گفته می‌شود اغلب برنامه‌ریزی‌های رفاهی، ذیل برنامه‌ریز‌های کلان کشوری انجام شده  و به ندرت خصوصیات منطقه، ناحیه و نیاز‌های نواحی را در نظر می‌گیرد. یکی از  روش‌هایی ...  بیشتر

شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی‌های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه‌های ساخت شهری تهران).

یاسر گلدوست جویباری؛ محمد حسین صبحیه؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اقبال شاکری؛ مجتبی امیری

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 25-79

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8249

چکیده
  چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی­های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه­های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره­گیری از متدولوژی نظریه زمینه­ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه­های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست‌اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه­ها، مجموعاً ...  بیشتر

تحلیل میزان عوامل مؤثر بر آگاهی از شهروندی در بین دانش‌آموزان (مورد مطالعه: شهرستان پلدختر).

ولی بهرامی؛ علی اکبر تاج مزینانی؛ حسین امیری

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 81-116

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8250

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر به بررسی میزان آگاهی دانش‌آموزان از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن می‌پردازد. روش پژوهش از نوع پیمایشی ـ توصیفی، هدف آن کاربردی و تکنیک جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه­ و مصاحبه است.در این پژوهش، متغیر وابسته میزان آگاهی از حقوق شهروندی است که با‌ ابعاد آگاهی از حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی وجنسیتی مورد سنجش ...  بیشتر

کارآفرینی فتوتی جستاری پدیدارشناسانه در کارآفرینی بومی.

کاوه فرهادی؛ محمد رضا میرزایی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 117-167

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8251

چکیده
  چکیده در این نوشتار تلاش شده تا با نگاهی پدیدارشناسانه به مقوله کارافرینی پرداخته و زمینه شکلگیری کارافرینی در معنای غربی آن مورد واکاوی قرار گیرد، تا روشن گردد فردگرایی سود محور موجود در نگاه کارافرینانه غربی تا چه حد تحت تاثیر اندیشه‌های  محیطی و فلسفی است که این مفهوم در آن ساخته و پرداخته شده است ولذا با بیان تاثیر بوشیدو بر ...  بیشتر

بررسی وضعیت سلامت معلمان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی: مورد مطالعه معلمان آموزش و پرورش شهر بوشهر (94-1393).

آرمان حیدری؛ مریم مختاری؛ حمیده دهقانی

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 169-201

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8252

چکیده
  چکیده در رویکرد جامعه شناختی، سلامت شامل هر دو بعد عینی و ذهنی است و بر نقش عوامل اجتماعی، به ویژه، سرمایه اجتماعی در حفظ و ارتقای سلامت تأکید می­شود. مقاله حاضر بر اساس رویکردهای متأخرتر، رابطه  هر دو منبع شناختی و ساختاری سرمایه اجتماعی را با سلامت عینی و ذهنی معلمان بررسی کرده است. رویکرد و روش مورد استفاده کمی‌و پیمایشی بوده ...  بیشتر

عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394.

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ فهیمه نامورمقدم

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 203-229

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8253

چکیده
  چکیده رضایت از زندگی اگرچه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تأثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار مؤثر است. به نظرمحققین، عوامل مختلفی می‌توانند بر رضایت از زندگی افراد اثرگذار باشند که یکی از مهم ترین آنها عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی و گرایش به مصرف گرایی مردم جامعه می‌باشد. این مطالعه از نوع پیمایش اجتماعی بوده ...  بیشتر

تحلیل تجربه و درک کارگران از شرایط کاری‌: دلایل و پیامد‌ها (مورد مطالعه: کارگران بنگاه‌‌های تولیدی پوشاک کرج).

حمزه نوذری

دوره 8، شماره 31 ، تیر 1396، صفحه 231-262

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8254

چکیده
  چکیده پژوهش‌‌ها درباره شرایط کاری کارگران در حوزه جامعه‌شناسی بر دو دسته عمده متمرکز بوده است: یک دسته از پژوهش‌‌ها با الهام از نظریه فرهنگ و اخلاق پروتستانی وبر شرایط کاری را با توجه به عوامل فرهنگی و اخلاق کار دنبال کرد‌ه‌‌اند‌‌. دسته دیگر با بهره‌گیری از نظریه بیگانگی مارکس بر شرایطی که کارگر را از روند کارش بیگانه می‌سازد ...  بیشتر