کلیدواژه‌ها = بیکاری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی NEET و مؤلفه‌های زمینه‌ساز آن در ایران.

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 33-75

10.22054/qjsd.2018.9310

جعفر هزارجریبی؛ بهمن سبحانی