مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

چکیده [English]

مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی، معصومه بابامحمدی

کلیدواژه‌ها [English]

  • مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی
  • معصومه بابامحمدی
مقاله‌شناسی‌ ده شمارة‌ فصلنامه‌ برنامه‌ریزی رفاه و توسعة اجتماعی

معصومه بابامحمدی*          

 

1-   بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی موثر بر میانگین سن        دکتر جعفر هزارجریبی

    ازدواج زنان در سه دهه گذشته (85-55)                           پروانه آستین فشان

2-   دریچه جمعیتی ایران                                                  دکتر حسن سرایی

3-   بررسی رابطه بین دیدگاه‌های مدیران و کارکنان سازمان         دکتر رحمان سعیدی

     تامین اجتماعی استان تهران در مورد حل مشکلات و

     مسائل این سازمان

4-   نقدی بر تحول تاریخی اندیشه رفتار سازمانی

دکتر ابراهیم پاشا

5-   بررسی تاثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی موثر بر بی‌خانمانی بی‌خانمان‌های شهر تهران

دکتر نادر سالارزاده امیری

بختیار محمدی

6-   سیر تحول برنامه‌های آمایش سرزمین در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب

دکتر غلامرضا لطیفی

7-   قنات و سرمایه اجتماعی

دکتر محمدمهدی‌فداکارداورانی

8-   تورش انتخاب و مشاهده در برآورد جمعیت‌های پنهان: مورد مصرف کنندگان مواد مخدر در ایران

دکتر علیرضا تاجداری

9-   بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان‌های صنعتی اراک

دکتر رسول ربانی

دکتر سید علی ‌هاشمیان‌فر

سمانه شیرازی

10-   رسانه‌های سنتی و نوین راهگشای ارتباطهای مشارکتی (PRCA) در جامعه روستایی ایران

دکتر ابراهیم جعفری

دکتر عزت‌الله سام آرام

11-   تاثیر خرده فرهنگ بر توسعه رفاه اجتماعی

دکتر اصغر عسکری خانقاه

منصور یوسفی جولندان

12-   بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌ها   (مطالعه موردی تعاونی‌های استان قم)

دکتر جعفر هزارجریبی

13-   برنامه‌ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یا ضرورت یا انتخاب :مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز

دکتر جعفر باقری نژاد

14-   جامعه شناسی و روش تفسیری

دکترسعید وصالی

15-   بررسی تطبیقی نحوه انعکاس مطبوعاتی سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک در روزنامه‌های ایران و امریکا

دکتر علی اصغر کیا

16-   بررسی نقش سرمایه اقتصادی در توسعه نیافتگی سکونت گاه‌های روستایی ایران (مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان دیواندره)

دکتر محمدصادق علیائی

بهزاد محمدی نژاد

17-   تأثیر میزان سلامت اجتماعی بر میزان رضایت شغلی (مورد مطالعه: کارکنان شرکت لیزینگ ایران خودرو)

دکتر سیدعلی‌اکبر افجه

مریم سام آرام

18-   بررسی‌ مفهوم شادکامی اجتماعی و عوامل‌ مؤثر‌ بر آن (مطالعه موردی در استان مرکزی)

دکتر جعفر هزار جریبی

رضا صفری شالی

19-   سنجش میزان دانش‌آفرینی به عنوان حلقه‌ مفقوده توسعه سازمانی با کاربرد  Amos graphics(مورد مطالعه:  دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان)

دکتر سیدعلی سیادت

دکتر رضا هویدا

دکتر محمد عباس‌زاده

لیلا مقتدایی

20-   نقش حمایت اجتماعی در میزان سلامت روان کارمندان جوان شهرداری تهران

دکتر سید احمد حسینی

سمانه دودمان فیروزسالاری

21-   نگرش نسبت‌ به رفاه اجتماعی- اقتصادی و رابطه آن با اعتماد سیاسی در شهر تهران

دکتر فریبا شایگان

22-   تأثیر جهانی شدن بر توسعه اجتماعی با تأکید بر شرایط اجتماعی ایران

دکتر غلامرضا لطیفی

طاهره داودوندی

23-   بررسی ظرفیت­های سرمایه اجتماعی در چارچوب برنامه­ریزی محلّه- مبنا نمونه مورد مطالعه محلّه فیروزسالار گوگان

سعید رفیع­پور

دکتر‌هاشم داداش­پور

دکتر مجتبی رفیعیان

24-   نقش صنعت گردشگری بر اشتغال و مقایسه آن با سایر بخش‌های اقتصادی مطالعه موردی منطقه اورامانات (استان کرمانشاه)

رحمت میرزائی

دکتر عزت‌الله سام آرام

  دکتر علی خاکساری

25-   چرخش مفهومی و نظری از فقر به سازة مطرودیت اجتماعی

دکتر غلامرضا غفاری

رضا امیدی

26-   عاملیت انسانی و فقر بررسی ارتباط کنش موثر فردی با فقر اقتصادی در مهاجرین حاشیه نشین کلانشهر تبریز

دکتر محمد شیخی

ابوالفضل امانیان

27-   نقش سرمایه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده در موفقیت داوطلبان آزمون سراسری

دکترسیدمرتضی نوربخش

28-   بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با فرسودگی شغلی مددکاران اجتماعی شاغل در بیمارستانهای دولتی و مراکز بهزیستی شهر تهران

دکتر طلعت اللهیاری

کبری پادیاد

29-   بررسی نقش عوامل مؤثر در گرایش به مصرف مواد مخدر جدید

فریبا درتاج

30-   بررسی تأثیر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی بر میزان مشارکت زنان در سازمان‌های غیردولتی (NGOs)

لیلا فرجی

جواد فعلی

31-   نظریة برنامه‌ریزی وکالتی : معرفی و نقد

دکتر پرویز اجلالی

32-   توان بخشی سنتی در روستا (مورد : معلولین و سالمندان در روستاهای استان تهران)

دکتر سید احمد حسینی

33-   تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان

دکتر ملیحه شیانی

طاهره داودوندی

34-   نظام طبقاتی در ریگ ودا و اوستا

دکتر سیدمحسن سعیدی مدنی

35-   تعیین و تحلیل سطوح برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور با بهره‌گیری از روش تاکسونومی عددی و تحلیل خوشه‌ای

دکترمسعود تقوایی

اصغر نوروزی آورگانی

36-   تغییرات پارادایمی در تحلیل مسائل اجتماعی: از رقابت تا همکاری (معرفی، نقد و نظر درباره کتاب «انسان‏شناسی یاریگری»)

محمود مهام

37-   توسعه راهبری دانشگاهها از منظر تبیین مولفه‌های عملکردی هیات‌های امنا و روندپژوهی کارکرد و ترکیب اعضای آن

شهاب کسکه

یوسف محب زادگان

38-   چالش‌های فراروی سیستم آموزش عالی کشور  در روند توسعه اجتماعی

دکتر رسول ربانی

دکتر سید علی‌ هاشمیان فر

نفیسه چینی

39-   عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان (‌سالمندان شهرستان خمین)

فاطمه یزدانپور

دکتر عزت‌الله سام آرام

40-   دانشگاه کارآفرین زمینه‌ساز اشتغالزایی، توسعه تکنولوژی و رفاه

دکتر جعفر باقری نژاد

41-   مطالعۀ نقش آموزش‌ از دور در ارتقاء سطح آگاهی بانوان

دکتر محمدرضا سرمدی

معصومه سعدمحمدی

42-   بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه اجتماعی شهروندان تهرانی

دکتر جعفر حسین‌پور

دکتر کاظم معتمدنژاد

43-   نقش شبکه‌‌های درون منطقه‌ای در ارتقاء ظرفیت‌های نوآوری منطقه کلان شهری تبریز

دکتر‌هاشم داداش‌پور

حوریه تقی‌دخت

44-   گونه‌شناسی نظام‌های رفاهی در جهان

دکتر علی‌اکبر تاج‌ مزینانی

45-   مسائل و مشکلات فقر در ایران

دکتر محمد زاهدی ­اصل

سید محمد بساطیان

46-   عوامل موثر بر شکل‌گیری اعتماد اجتماعی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه تهران)

دکتر جعفر هزارجریبی

نادر مروتی

47-   تعارض فرزندان با والدین در سبک زندگی

دکتر سعید معیدفر

دکترحبیب صبوری خسروشاهی

48-   چگونگی بر ساخته شدن واقعیت فقر برای فقرا (مقایسه زنان زیر پوشش "جمعیت امام علی(ع)" با مردان زیر پوشش این جمعیت)

دکتر طاهره قادری

مرضیه افضلی

49-   حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی  (بررسی حمایت‌های اجتماعی رسمی و غیررسمی بین سالمندان شهر تهران)

دکتر مرضیه­ موسوی

اقدس مصطفائی

50-   رتبه­بندی سطح رفاه اجتماعی شهرستان­های استان زنجان با استفاده از تکنیک TOPSIS

دکتر غلامرضا لطیفی

مجید سجاسی قیداری

51-   پول، جنسیت، توسعه: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان زنبوردار رامه

دکتر سهیلا علیرضانژاد

دکتر شهلا حایری

52-   کار در فتوت‌ نامه‌ها (مرام‌نامه‌های صنفی - طریقتیِ، خودانگیخته و خودپذیرفته پیشه‌وران ایرانی)

دکتر مرتضی فرهادی

53-   بررسی رابطۀ سرمایه اجتماعی با  احساس امنیت اجتماعی در میان مادران کودکان کم توان ذهنی

دکتر محمدتقی شیخی

دکتر افسانه کمالی

ثریا جهان آرای

54-   سنجش رفاه در کلانشهر شیراز با استفاده از شاخص‌های کلارک و تابع رفاه اتکینسن

دکتر مسعود تقوایی

دکتر علی زنگی­آبادی

دکتر حمیدرضا وارثی

محمود اکبری

55-   میزان اعتماد اجتماعی و عوامل مرتبط با آن در بین جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرری

پژمان احمدی

دکتر سید احمد حسینی

56-   بررسی ظرفیت‌های اقتصادی اجتماعی تعاونی‌ها در برقراری توسعۀ پایدار

دکتر کاوۀ سرمست

57-   بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد شیراز (واحد پردیس)

دکتر اکبر شریفیان

هدی فتوت

58-   خدمات مددکاری اجتماعی جهت سازگاری اجتماعی خانواده‌های دارای کودک کم‌توان ذهنی

دکتر طلعت اللهیاری

59-   تحلیل جامعه شناختی الگوهای مصرف در بین ساکنان شهر تهران

دکتر محمد عبداللهی

سجاد مرادی

60-   برساخت اجتماعی پدیده تجارت مرزی در شهرستان مریوان: ارائه‏ یک نظریه زمینه‏ای

دکتر امید قادرزاده

دکتر احمد محمدپور

امید قادری

61-   عوامل موثر بر کیفیت زندگی جانبازان شهرستان دزفول

دکتر غلامرضا لطیفی

امیر فرخ وندی

62-   پژوهش سیاست اجتماعی در ایران

دکترمعصومه قاراخانی

63-   هویت اجتماعی واحساس امنیت (مطالعه موردی زنان تهران)

دکتر فریبا شایگان

فاطمه رستمی

64-   مدیریت گردشگری شهری با تاکید بر برنامه‌ریزی فضاهای شهری جاذب گردشگر (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)

دکتر مسعود تقوایی

اعظم صفرآبادی

65-   مقایسه رضایت خانوادگی و سلامت روان زنان شاغل در دو بخش پروازی و غیرپروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)

منیرالسادات میربها

سونا محسنی

66-   بررسی جامعه‌شناسی برخی از عوامل موثر بر میزان دینداری (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

دکتر کریم رضادوست

دکتر علی‌حسین حسین‌زاده

حلیمه مصطفایی دولت‌آباد

67-   فراغت و سلامت اجتماعی

دکتر جعفر هزارجریبی

رضا ارفعی عین‌الدین

68-   بررسی نقش تعاونی‌های مرزنشینان در توسعه مناطق مرزی خراسان جنوبی مورد مطالعه: تعاونی مرزنشینان شهرستان درمیان

دکتر محمود جمعه‌پور

محمد علی طالبی

69-   بررسی تأثیر امنیت اجتماعی بر میزان رضایت از زندگی در میان دانشجویان (مطالعه موردی: دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی و مدیریت دانشگاه آزاد تهران شمال)

دکتر علیرضا محسنی‌تبریزی

مهلقا حیدری

70-   بررسی نحوۀ دسترسی و میزان رضامندی شهروندان شهرهای جدید از خدمات ارتباطی و فن‌آوری اطلاعات (مطالعۀ موردی شهرهای پرند و پردیس)

دکتر‌هادی خانیکی

شیما حسین‌پور

71-   بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تمایل­ ساکنان بافت‌های فرسوده­ به نوسازی (مطالعه موردی: محله امام­زاده عبدالله تهران)

نادر مروتی

دکتر غلامرضا لطیفی

72-   بررسی شاخص­های جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه­ با استفاده از الگوریتم الکترا (ELECTRE)

دکترسید مرتضی نوربخش

دکترعادل سپهر* کارشناس فصلنامه برنامه‌ریزی رفاه و توسعه اجتماعی.