برنامه ریزی راهبردی در موسسات آموزش عالی یک ضرورت یا انتخاب: مطالعه تطبیقی و تحلیل نیاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه دانشگاه ها علاوه بر ماموریت آموزشی و تحقیقاتی، در فرایند نوآوری و توسعه فناوری مشارکت فزاینده ای را عهده دار هستند. این فرایند مستلزم تحول در ساختار ها، سیستم ها و ساز و کارهای آموزشی، پژوهشی و مدیریتی است. یکی از عوامل زمینه ساز تحقق فرایند مذکور، اجرای برنامه ریزی راهبردی در دانشگاه هاست. فرایند موفق و جامع برنامه ریزی راهبردی با ترکیب موثر خصیصه هایی نظیر آینده نگری، تمرکز بر پیش بینی روند آتی، تحلیل عمیق از روندها و ارائه سناریوهای ممکن از آینده، تحلیل داده های درونی و بیرونی دانشگاه، سازگاری با محیط و ایجاد سیستم و ساختاری منعطف، چارچوبی را برای دستیابی به مزیت رقابتی ایجاد می کند. برنامه ریزی راهبردی، دانشگاه را قادر می سازد به روندهای نوظهور، رویدادها، چالش ها و فرصت ها در چارچوب چشم انداز و ماموریتش، پاسخ گوید و چنانچه با موفقیت پیاده شود در تمامی حوزه های راهبردی و عملیاتی دانشگاه تاثیر می گذارد و بخشی از فلسفه و فرهنگ آن خواهد شد. لزوم برقراری فضا و جو تفکر و بینش راهبردی در موسسات آموزش عالی، انجام برنامه ریزی راهبردی و تاکید بر تدوین برنامه های راهبردی خاص آموزش، پژوهش، منابع انسانی و تحول در سیستم ها و ساختار، از یافته هایی است که در این مقاله منعکس خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Programming in Higher Education Institutions: a Requisite or an option? (Comparative Study and NeedAnalysis)

نویسنده [English]

  • jafar bagheri nejhad
چکیده [English]

Today, in addition to educational and research tasks, universitieshave been increasingly involved in the process of innovation and technology development. This requireschanges in educational, managerial, and researchstructures, systems, and mechanisms. One of the factors facilitating this process is the implementation of strategic programming in universities. The successful and inclusive process ofstrategic planning provides a framework for achieving the competitive advantage, by preparing an effective combination of features such asfuture prediction, thorough analysis of predicted trends andgiving scenarios of possible alternative futures, internal and external analysis of universities,and creating an adaptive structure and systems. Strategic programming enables universities to respond to emerging movements, events, challenges and opportunities within the framework of their programs and function, and if implemented successfully, it influences all functional areas in universities, becoming a part of universities' philosophy and culture. Alongside with focusing on the needs of education and research environments, this paper studies strategic programmingthrough a comparative study and analysis,trying to clarify related issues and provide a framework for strategic programming in universities. Creating a strategic environment and insight in universities, applying strategic programs, emphasizing on strategic programs particular to education, research and human resources, and changing structures and systems are the related findings reflected in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Programming
  • strategic thinking
  • functional attributes
  • educational and research environments