تحلیل رابطه اشتغال نیروی انسانی و راهبرد توسعه پایدار منطقه ‏ای.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان. (نویسنده مسئول).

2 کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

چکیده
با معرفی شاخص‌های توسعه پایدار توسط سازمان ملل، علاوه بر اهمیت دادن به متغیرهای کمی اقتصادی، به جنبه‏های کیفی زندگی انسان همچون آموزش و اشتغال، تأکید شد و این‏گونه بیان شد که تقویت و تکامل توانایی‏ها، مهارت‏ها و قابلیت‏های انسانی، خطر بیکاری را کاهش و درنتیجه وضعیت اقتصادی - اجتماعی به سمت توسعه پایدار حرکت می‏نماید. هدف از این پژوهش، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش‏های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال‏های 1390-1380 است. برای این منظور از داده‏های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال‏های 1380 و 1390 استفاده شد تا با به‌کارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر‏ سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به‌کل و همچنین تشخیص بخش­های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان­دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان کشور در دوره مورد بررسی است، به‏طوریکه مدل تحلیل تغییر- سهم، علت این عدم تناسب را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی بیان می‏کند؛ بنابراین لازم است با فعال‌سازی قابلیت‏های منطقه‏ای و پیاده‏سازی برنامه‏های توسعه‏ای متناسب با شرایط کسب‌وکار، حجم قابل‌توجهی از تقاضا برای اشتغال در استان فعال شود. در عین‌ حال سیستم آموزش مهارتی و تخصصی طرف عرضه نیروی کار نیز مبتنی بر واقعیت­های طرف تقاضا تنظیم گردد. نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه­ای بودن بخش کشاورزی و غیرپایه­ای بودن بخش­های صنعت و خدمات و بنابراین توصیه به حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the relationship between manpower employment and sustainable regional development strategy

نویسندگان [English]

  • h s 1
  • m b 2
چکیده [English]

Abstract
By introducing sustainable development indicators by the United Nations, in addition to the importance of quantitative economic variables, emphasis was placed on the qualitative aspects of human life such as education and employment, and it was argued that the strengthening and development of abilities, skills And human capabilities reduce the risk of unemployment and, as a result, the socioeconomic situation moves towards sustainable development. The main objective of present study is to investigate the proportionate and disproportionate growth rate of employment in Lorestan province of Iran during the period of 2001-2011, compared to the rest of the county (Reference Sector) at national level, using Shift-Share and Location Quotient models. The measured Location Quotient (LQ) coefficients, show that from the viewpoint of employment rate and its share in different economic sectors, the agricultural sector still remains to be a basic and fundamental sector compared to other sectors of industry and services, towards achieving sustainable development objectives in Lorestan. It is necessary to activate a significant amount of demand for employment in the province by activating regional capabilities and implementing development programs tailored to business conditions. At the same time, the skill-oriented training system of the labor force supply side should also be regulated according to the labour demand market.
Key words: Employment, relative advantage, shift share analysis, location Quotient.
 

 

منابع

-     اشیری، سعید (1390). اقتصاد سیاسی توسعه‌نیافتگی در استان لرستان، دسترسی از طریق:

-     اکبری، نعمت‌الله؛ اسماعیل­پور، ئاسو و سرخوش سرا، علی (1391). تحلیل وضعیت اشتغال بخش­های عمده اقتصادی شهرستان­های استان کرمانشاه. فصلنامهآمایشمحیط، شماره 20.

-     براتپور باجگیران، سیمین‏دخت، رضایی‏برون، مژده و صدری‏فرد، افسانه (۱۳۹۳). بررسی تأثیر شاخص‌های نیروی کار (اشتغال و بیکاری) در توسعه پایدار. دومین کنگره بین‌المللی سازه، معماری و توسعه شهری، تبریز، از طریق:

https://www.civilica.com/Paper-ICSAU02-ICSAU02_0030.html

-     توسلی، غلام‏عباس (1375). جامعه‌شناسی کار و شغل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ دهم؛140.

-     حائری، سید احسان (1384). بررسی اشتغال در استان تهران با مدل نسبت مکانی. ماهنامه اقتصاد سیاسی، 3 (4).

-     داوری، احمد (۱۳۷۸). توسعه منابع انسانی و نظام اداری. مجموعه مقالات همایش توسعه نظام اداری، تهران.

-    دل­انگیزان، سهراب؛ امیریانی، پرستو و خالوندی، زینب (1392). بررسی رابطه­ی بین تولید ملی و بیکاری در استان­های ایران بر اساس قانون اوکان (رهیافت داده­های تابلویی پویا). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم‌انداز اقتصاد ایران.

-     زنگی‏آبادی، علی و آهنگری، شورش (1391). بررسی اشتغال بخش­های اقتصادی با استفاده از مدل تغییر سهم و ضریب مکانی (LQ) (مورد: مراکز شهرستان­های استان آذربایجان غربی). نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(2).

-     زیاری، کرامت ­الله (1379). اصول و روش‌های برنامه­ریزی منطقه­ای. انتشارات دانشگاه یزد؛ 196.

-     سازمان برنامه­ریزی و بودجه (1389). سند توسعه اشتغال و سرمایه­گذاری استان لرستان. برنامه پنجم، سال‏های 1393-1389.

-     سبحانی، حسن و درویشی، باقر (1384). بررسی مزیت­های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 70.

-     صباغ کرمانی، مجید (1379). تمرکز نسبی اشتغال در فعالیت­های صنعتی استان­های کشور (کاربرد مدل اقتصاد پایه). پژوهشنامه بازرگانی ، 5 (17).

-     صباغ­کرمانی، مجید و جمشیدی، رمضان (1380). تجزیه‌وتحلیل روند اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استان­های مختلف کشور. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، شماره 1.

-     عابدین درکوش، سعید (1372). بررسی اقتصاد شهری. انتشارات دانشگاه مرکزی؛ 216.

-     عبایی، محمد (1381). بررسی مزیت­های نسبی و شرایط اشتغال در استان سمنان. پایان‌نامه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

-     فرشادفر، زهرا و اصغرپور، حسین (1389). بررسی مزیت نسبی اشتغال­زایی بخش­های عمده اقتصادی در استان کرمانشاه. مجلهدانشوفناوری،1(2).

-     مصری­نژاد، شیرین و ترکی، لیلا (1383). تجزیه‌وتحلیل ساختار اشتغال در بخش­های عمده اقتصادی مناطق شهری ایران طی دوره (1372-1382). پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی، شمار 15.

-     مهرگان، نادر (1386). شناخت و معرفی اولویت فعالیت­های توسعه­ای مشاغل جدید در بخش­های مختلف استان مرکزی. گزارش تحقیقاتی، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی.

-   نظری، محمدحسین (1378). تجزیه‌وتحلیل ساختاری بخش­های پایه­ای اشتغال در شهرهای استان مرکزی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

-    Balasa, B. (1965). Trade Liberalization and Reveal Comparative Advantage. The ManchesterSchool of Economic and School Social Studies, Volume. 33; 99 -123.

-    Barff, R. Knight, P. (2001). Dynamic Shift - Share Analysis. Growth andChange, Volume. 3; 102-150.

-    Bossel, H. (1997). Indicators for sustainable Development: Theory, Method and Applications.available:

       http://www.UN.org/eas/susde/hatlinfp/ indicators/isd.htm.

-    Esteban, J. (2000). Regional convergence in Europe and the industry mix: a shift- share analysis. Regional Science and Urban Economics, volume. 30; 353-364.

-    Hanham, R. Banasick, S. (2000).Shift - Share Analysis and Changes in Japanese Manufacturing Employment. Growth and Change, Volume 31; 108–123.

-    Hoppes, R. (1991). Regional versus industrial shift - share analysis - with help from lotus spread sheep, Economic Development Quarterly, Volume. 5(3); 258-268.

-    Lichty, R. Knudsen, K. (1999). Measuring Regional Economic Base. Economic Development Review, Volume. 16; 47-52.

-    United Nation Development programs (2004). Human Development Repor. NewYork. U.S.