نویسنده = سهیل سرو، محمد
تعداد مقالات: 1
1. نسبت سیاست‌های توسعه آموزش عالی و تقاضای اجتماعی

دوره 11، شماره 41، زمستان 1398، صفحه 33-72

10.22054/qjsd.2019.11838

محمد سهیل سرو؛ جعفر هزارجریبی؛ محمد تقی کرمی؛ اردشیر انتظاری