نویسنده = شیخی فینی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثربخشی مراکز آموزش از راه دور شهر بندرعباس در سال 1390

دوره 4، شماره 15، تابستان 1392، صفحه 243-278

10.22054/qjsd.2013.835

علی اکبر شیخی فینی؛ حسین زینلی پور؛ ندا عقیلی ساحلی