نویسنده = فرازمند، حسن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص کیفیت ‌زندگی در استان‌های کشور(1388- 1382)

دوره 5، شماره 17، زمستان 1392، صفحه 105-130

10.22054/qjsd.2013.3227

سیدمرتضی افقه؛ حسن فرازمند؛ روزبه کردونی؛ مهرناز مع الحق فرد