نویسنده = علیزاده اقدم، محمدباقر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 223-257

10.22054/qjsd.2014.399

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ سارا عبادی یالقوزآغاجی