نویسنده = هزارجریبی، جعفر
تعداد مقالات: 4
3. بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر تهران)

دوره 5، شماره 20، پاییز 1393، صفحه 1-42

10.22054/qjsd.2014.714

جعفر هزارجریبی؛ مصطفی کشوری چرمی؛ الهام فاروقی؛ عقیل متقدم


4. بررسی نیازها، علایق و اولویت‌های دختران نوجوان شهر تهران

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 63-109

10.22054/qjsd.2014.380

جعفر هزارجریبی؛ محمد سیدغراب؛ صابر جعفری کافی آباد؛ سیدمهدی دبستانی