نویسنده = طالبی، ابوتراب
تعداد مقالات: 2
1. مسأله هویت در کودکان بدون شناسنامه

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 35-63

10.22054/qjsd.2014.379

ابوتراب طالبی؛ معراج السادات ملکوتی


2. هویت طلبی قومی ‌در فضای مجازی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1392، صفحه 135-172

10.22054/qjsd.2013.843

ابوتراب طالبی؛ یاور عیوضی