نویسنده = کشتکار هرانکی، مهران
تعداد مقالات: 1
1. فراترکیب مدل‌های نوآوری اجتماعی

دوره 7، شماره 26، بهار 1395، صفحه 101-138

10.22054/qjsd.2016.4888

علی مبینی دهکردی؛ مهران کشتکار هرانکی