تعیین کننده‌‌های سلامتِ اجتماعی شهروندان منطقه 12 تهران.

محمد باقر تاج الدین

دوره 8، شماره 32 ، مهر 1396، ، صفحه 61-96

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.8426

چکیده
  چکیده سلامت اجتماعی می‌تواند به‌عنوان ارزیابی افراد از روابط اجتماعی‌شان، چگونگی واکنش دیگران به آن‌ها و چگونگی تعامل آن‌ها با نهاد‌های اجتماعی و اجتماع تعریف گردد. از سوی دیگر، کلان شهر‌ها با انبوهی از مشکلات و مسایل اجتماعی مرتبط با سلامت اجتماعی روبرو هستند که نیازمند توجه بیشتر به این موضوع است. با توجه به اهمیت روزافزون ...  بیشتر