تحول معنای شادی در گذار دوره زندگی: پژوهشی در میان زنان شهر کرمان

لیدا آخوندفیض؛ محمدسعید ذکایی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 1-41

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7884

چکیده
  چکیده برخی مطالعات تجربی موجود نشان می‌دهند که شادی به‌مثابه یک مقوله و یک سازه اجتماعی تغییرپذیری‌هایی را در دوره‌های مختلف زندگی به نمایش می‌گذارند. واقعیت بیولوژیک سن در کنار تأثیر اجتماعی نسل، کیفیت تجربه شادی و واکنش به موقعیت‌های شادی‌آفرین را می‌تواند توضیح دهد و در پی پاسخگویی به این سؤال است که چگونه زنان و دختران در ...  بیشتر

نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ابراهیم آریانی؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه؛ مصطفی سروش؛ طیبه موسوی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 41-69

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7885

چکیده
  چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شبکه­های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ پس‌رویدادی بود. جامعه آماری را دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبائی، شهید بهشتی و محقق اردبیلی در سال تحصیلی1393ـ1394، تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری در ایران

محسن نیازی؛ فاطمه تورنجی پور؛ میلاد نوروزی؛ اسماء عسگری کویری

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 69-119

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7886

چکیده
  چکیده نرخ باروری در ایران طی چند دهه اخیر، تحولات چشمگیری داشته و خانواده‌ها را با چالش‌های متعدد در زمینه فرزندآوری روبه‌رو ساخته است. گروه‌های مختلف مردم از تلاش‌های صورت‌‌گرفته برای افزایش جمعیت استقبال نکرده‌اند. استمرار این روند جمعیتی پیامدهایی چون رسیدن جمعیت به زیر سطح جانشینی و سالخوردگی جمعیت در طی دهه‌های آتی را ...  بیشتر

تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در میان کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز

سید سعید وصالی؛ عزت اله سام آرام؛ یونس اسمعیلی طویل؛ زهره رسولی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 119-157

https://doi.org/10.22054/qjsd.2017.7887

چکیده
  چکیده در دنیای مدرن، سلامتی از دغدغه‌های همه جوامع است. به همین علت شناسایی عوامل مرتبط به بهبود سلامت و همچنین تهدید آن مورد توجه برنامه‌های آموزشی سلامت و ارتقای آن قرار گرفته است. هدف از این مطالعه بررسی تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت جسمی در بین کارکنان شهرداری منطقه یک تبریز است. روش پژوهش مورد استفاده این مقاله پیمایشی از شیوه ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین اشکال سرمایه و شادی در بین حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان (مورد مطالعه: شهر تبریز)

محمد عباس زاده؛ داود قاسم زاده؛ نوشین صالح

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 157-185

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7888

چکیده
  چکیده در دهه‌های اخیر پژوهش در ابعاد و زوایای مثبت زندگی انسان­ها رو به فزونی نهاده و بی‌تردید یکی از مهم‌ترین زمینه‌های زندگی بشر امروز شادی و شادکامی است.­­ در پژوهش حاضر میزان شادی حاشیه‌نشینان و غیرحاشیه‌نشینان تبریز و رابطه آن با اشکال سرمایه‌ بررسی شده. در این پژوهش از روش پیمایشی در بین 300 نفر (با فرمول کوکران) که به ...  بیشتر

جایگاه کارآفرینی در مطبوعات ایران

حبیب بابایی

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 185-223

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7889

چکیده
  چکیده پژوهش حاضرتلاشمی‌کندبهاینسؤالپاسخدهدکهکارآفرینی در مطبوعات ایران چه جایگاهی دارد؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، پژوهشی آمیخته است. در این پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند، 220 شماره از نشریات با تیراژ بالا انتخاب شد. در بخش نظری و عملی پژوهش به‌ترتیب از روش مطالعه اسنادی و تحلیل محتوای عمقی ...  بیشتر

تأثیر توسعه اجتماعی بر سلامت عمومی

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیرا عبدالعلی زاد

دوره 8، شماره 29 ، دی 1395، صفحه 223-276

https://doi.org/10.22054/qjsd.2016.7890

چکیده
  چکیده براساس مطالعات اخیر، از یک‌سو توسعه اجتماعی و سرمایه سلامت، از مهم‌ترین محورهای توسعه و رشد اقتصادی هستند و از سوی دیگر، میزان سلامت افراد بیش از هر عامل دیگری به عوامل محیط اجتماعی ارتباط دارد. طوری‌که سازمان بهداشت جهانی اخیراً بحثی جدی پیرامون عوامل اجتماعی تعیین­کننده سلامت را شروع کرده است. لذا در این مطالعه به بررسی ...  بیشتر