دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، دی 1395 
نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در توسعه قابلیت‌های کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی

صفحه 41-69

10.22054/qjsd.2016.7885

ابراهیم آریانی؛ عادل زاهدبابلان؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه؛ مصطفی سروش؛ طیبه موسوی


فراتحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر باروری در ایران

صفحه 69-119

10.22054/qjsd.2016.7886

محسن نیازی؛ فاطمه تورنجی پور؛ میلاد نوروزی؛ اسماء عسگری کویری


تأثیر توسعه اجتماعی بر سلامت عمومی

صفحه 223-276

10.22054/qjsd.2016.7890

یوسف محمدزاده؛ صمد حکمتی فرید؛ سمیرا عبدالعلی زاد