کلیدواژه‌ها = اعتماد
تعداد مقالات: 7
2. بررسی تطبیقی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت در میان مردم شهرهای همدان و یاسوج

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 35-61

10.22054/qjsd.2018.9505

سیده معصومه حسینی اخگر؛ اسماعیل بلالی؛ مریم مختاری


7. بررسی میزان کارآفرینی مدیران رشته علوم انسانی در سازمان های صنعتی اراک

دوره 1، شماره 2، بهار 1389، صفحه 11-30

10.22054/qjsd.2010.5698

رسول ربانی؛ سید علی هاشمیان فر؛ سمانه شیرازی