کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: تکالیف و حقوق شهروندی
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت شهروندی در شهر سنندج و عوامل مؤثر بر آن.

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 201-239

10.22054/qjsd.2018.9011

امید قادرزاده؛ کاوه شبان