کلیدواژه‌ها = جامعه‌پذیری اقتصادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین جامعه‌پذیری اقتصادی و فرهنگ اقتصادی در بین شهروندان یزدی.

دوره 9، شماره 35، تابستان 1397، صفحه 196-228

10.22054/qjsd.2018.9314

فاطمه ابوترابی زارچی؛ اصغر میرفردی؛ آرمان حیدری