اثربخشی خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان

کرم حبیب پور گتابی؛ مرتضی قلیچ؛ فرهاد بزرافکن

دوره 13، شماره 51 ، تیر 1401، ، صفحه 1-46

https://doi.org/10.22054/qjsd.2021.62323.2211

چکیده
  نظر به اهمیت و ضرورت آگاهی از اثرگذاری خدمات اجتماعی و فرهنگی صندوق بازنشستگی کشوری بر کیفیت زندگی بازنشستگان، تحقیق حاضر با استفاده از طرح ارزشیابی و روش‌شناسی کمّی (روش پیمایش با تکنیک پرسشنامه)، به ارزیابی این اثرگذاری در چهار خدمت بیمة تکمیلی، وام ضروری، کمک‌هزینه‌های عصا، عینک، سمعک و سفر، و تورهای مسافرتی زیارتی و سیاحتی، ...  بیشتر

جامعه شناسی سیاست آموزشی در ایران با لنز حکومت مندی

کرم حبیب پور گتابی

دوره 5، شماره 21 ، دی 1393، ، صفحه 223-284

https://doi.org/10.22054/qjsd.2014.1426

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی جامعه‌شناسانة سیاست آموزشی در ایران با دستگاه مفهومی «حکومت‌مندی» و براساس چارچوب «تحلیل حکومت» میشل دین، در سه بُعد عقلانیت‌ها / گفتمان‌ها، تکنولوژی‌ها و سوژه‌های حکومت می‌پردازد. پارادایم روش‌شناسیِ مورد استفاده، ترکیبی است از دو روش «تحلیل گفتمان» و «تبارشناسی». جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر