بازشناسی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت شادمانی در فضای شهری با بهره گیری از اصول رویکرد شهر شاد نمونۀ موردی: خیابان چهارباغ عباسیِ اصفهان

علی موسی زاده؛ مریم محمدی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9895

چکیده
  چکیده هدف این مقاله، بازشناسی معیارهای رویکرد شهر شاد از خلال تطبیق آن با ابعاد فضای شهری و دستیابی به مدلی برای سنجش میزان شادی در فضاست. روش تحقیق، کیفی-کمی و در بررسی مبانی تحلیل‌شده بوده که ماحصل آن دستیابی به شاخص‌های تحقق کیفیت شادی در فضای شهری است. خیابان چهارباغ عباسی، به دلیل زمینۀ تاریخی آن، به‌عنوان بستری برای بروز رویدادهای ...  بیشتر

بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد رفاه اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تهران)

راشین عبدالهی؛ اصغر محمدی؛ منصور حقیقتیان

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 28-58

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9896

چکیده
  چکیده فضای شهری جزئی از یک شهر است که به‌عنوان عرصه عمومی، تجلی‌گاه فعالیت‌های شهری است که بر نیازهای فردی و اجتماعی آحاد جامعه تأثیرگذار می‌باشد و شرایط زندگی افراد را اعم از زیستی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ که این امر شرایط رفاهی افراد را نیز در برمی‌گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر فضای عمومی شهری بر ...  بیشتر

شاخص‌های بومی امنیت اجتماعی در مقاصد گردشگری جمهوری اسلامی ایران

سید محمد موسوی؛ جعفر آهنگران؛ اصغر افتخاری

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 57-90

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9897

چکیده
  چکیده در امنیت اجتماعی نگاه ایجابی در مقابل نگاه سلبی در برقرای امنیت در جامعه قرار دارد به طوری که برخلاف نگاه سلبی که برقراری امنیت در جامعه را فقط از جانب دولت می‌بیند، نگاه ایجابی علاوه بر دولت برای جامعه و گروه‌های متشکل از آن نیز نقش قائل است. ایجاد امنیت مطلوب اجتماعی در یک مقصد گردشگری علاوه بر نقش حمایتی دولت‌ها از جامعه ...  بیشتر

بررسی اثرات اشتغال غیررسمی بر پایداری اجتماعی نمونه موردی شهر بانه

مهین نسترن؛ کامران ربیعی؛ کامیار عبدخدا

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 91-120

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9898

چکیده
  چکیده شهرهای مرزی ایران در دهه‌های اخیر به دلیل رونق تجارت غیررسمی و افزایش میزان گردشگران تغییرات زیادی را داشته‌اند که بر پایداری این‌گونه شهرها تأثیر بسیار زیادی گذاشته است. در شهر بانه بیشتر اشتغال غیررسمی تنها در محدوده کوچکی از شهر رخ می‌دهد تمرکز فعالیت‌ها که اغلب کالاها را با کیفیت مناسب و با قیمت بسیار پایین در اختیار ...  بیشتر

ارزیابی وضعیت زیست پذیری مناطق کلان‌شهر شیراز از منظر شهروندان

مجید اکبری؛ وحید بوستان احمدی؛ سید چمران موسوی؛ نازنین حاجی پور

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 124-154

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9899

چکیده
  چکیده امروزه کلان‌شهرها با مشکلات بسیاری در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و کالبدی همچون کاهش زیست پذیری و کمرنگ‌تر شدن اهمیت اکولوژی شهری در ساختار زندگی شهری مواجه هستند. بنابراین ضرورت و اهمیت توجه به نظریه توسعه پایدار و رویکردهای منتج از آن همچون رویکرد زیست پذیری، باعث ایجاد شهری به دور از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ...  بیشتر

جایگاه توسعۀ فرهنگی شهر در نظام سیاست‌گذاری ج. ا. ایران (موردمطالعه: قانون برنامه‌های پنج‌سالۀ پنجم و ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

بیژن زارع؛ رضا صفری شالی؛ داود فاطمی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 155-189

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9900

چکیده
  چکیده شهرنشینی در ایران در سال‌های گذشته با رشد قابل‌توجهی همراه بوده، اما به دور از مشکلات و پیامدهای منفی نیز نبوده است؛ بخشی از این مشکلات حاصل عدم توجه کافی به بُعد فرهنگی شهر و شهرنشینی در نظام برنامه‌ریزی می‌باشد. بنابراین، تحقیق حاضر، با هدف بررسی و مطالعۀ جایگاه توسعۀ فرهنگی شهر در نظام سیاست‌گذاری ج. ا. ایران نگاشته شده ...  بیشتر

بررسی عوامل مؤثر بر توسعه‌نیافتگی استان کردستان با تأکید بر توسعه فرهنگی

چنور دیداری؛ رضاعلی محسنی؛ محمد حسین بحرانی

دوره 10، شماره 37 ، دی 1397، صفحه 192-226

https://doi.org/10.22054/qjsd.2018.9901

چکیده
  چکیده یکی از ویژگی‌های کشورهای درحال‌توسعه تمرکز شدید و تعادل نامتوازن است، برای ایجاد تعادل و توسعۀ همه‌جانبه در کشور مطالعه و پژوهش درباره مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت برنامه‌ریزی‌های آینده امری لازم و ضروری می‌باشد، این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی استان کردستان پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تلفیقی ...  بیشتر