تعداد مقالات: 278
مقالات پس از تایید داوران در این صفحه قرار می گیرند
30. بررسی نقش برنامه‌ریزی ناحیه‌ای بر رفاه اجتماعی از دیدگاه مردم.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 1-24

10.22054/qjsd.2017.8248

غلامرضا لطیفی؛ حمید قره باغی؛ فیروزه حاج علی اکبری؛ رضا شامی


34. عوامل مؤثر بر افزایش سن ازدواج جوانان در شهر تهران

دوره 9، شماره 34، بهار 1397، صفحه 201-269

10.22054/qjsd.2018.9452

اردشیر انتظاری؛ احمد غیاثوند؛ فاطمه عباسی


35. بررسی تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر کاشان

دوره 9، شماره 36، پاییز 1397، صفحه 1-34

10.22054/qjsd.2018.9504

امیر صابری؛ جمیله توکلی نیا؛ محمدتقی رضویان؛ اسماعیل قادری


37. تحلیل جنسیتی سیاست‌گذاری اشتغال در ایران پساانقلاب

دوره 10، شماره 38، بهار 1398، صفحه 1-34

10.22054/qjsd.2019.10342

علی اکبر مزینانی؛ مریم ابراهیمی؛ محمد تقی کرمی قهی


45. آسیب شناسی و ناپایداری توسعه اجتماعی در ایران .

دوره 6، شماره 22، بهار 1394، صفحه 25-50

غلامرضا غفاری