نویسنده = نیازی، محسن
تعداد مقالات: 3
2. فراتحلیل مطالعات دین‌داری و سبک زندگی در ایران (پژوهش‌های منتشر شده در سال‌های 1390-1395).

دوره 9، شماره 33، زمستان 1396، صفحه 37-76

10.22054/qjsd.2017.8704

محسن نیازی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ ایوب سخایی؛ فاطمه یعقوبی؛ ماشاءالله حسینی


3. عوامل اجتماعی مؤثر بر رضایت از زندگی مورد مطالعه : شهروندان شهر کاشان در سال 1394.

دوره 8، شماره 31، تابستان 1396، صفحه 203-229

10.22054/qjsd.2017.8253

محسن نیازی؛ محمد گنجی؛ فهیمه نامورمقدم