نویسنده = عباس زاده، محمد
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه سلامت روانی و عوامل فردی و محله‏ای مؤثر بر آن(مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 7، شماره 27، تابستان 1395، صفحه 145-187

10.22054/qjsd.2016.5942

توکل آقایاری هیر؛ محمد عباس زاده؛ فرانک گراوند


2. بررسی رابطه‌ بین شادی و احساس امنیت (ابعاد آن) در افراد (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز)

دوره 5، شماره 18، بهار 1393، صفحه 223-257

10.22054/qjsd.2014.399

محمدباقر علیزاده اقدم؛ محمد عباس زاده؛ اصحاب حبیب زاده؛ سارا عبادی یالقوزآغاجی